Pap- és diakónusszentelés Egerben

 

Ternyák Csaba egri érsek 2021. június 19-én 10 órakor az Egri Bazilikában Hágen Pál Tamás, Kerekes Gábor, Péter Vilmos, Michele Gervasoni, Herbst Ádám, Carlos Sirer Melis akolitusokat diakónussá, Jorge Luís Altamirano Mendez, Noel Benedict Antasoda Tajos diakónusokat áldozópappá szenteli.

A szertartást a Szent István Rádió és a Szent István Televízió Youtube csatornája élő adásban közvetíti.

A szentelendők életútjáról az Egyházmegyei Hírek összeállítását idézzük.

Noel Benedict Antasoda Tajos így vall magáról: a Fülöp-szigetekről származom. 1992. október 19-én egy római katolikus családban Leyte szigetén, Ormoc városában születtem. A legidősebb vagyok a három testvér között. A szüleim hatására vallásos körülmények között nevelkedtem a testvéreimmel együtt. Már kiskoromban vonzódtam az Úr oltárához. Az általános iskolát egy római katolikus, illetve ferences iskolában végeztem, ahol elkezdtem ministrálni. Középiskolásként egy másik városban laktam egyedül. Azzal a céllal döntöttek így a szüleim, hogy önállóságot tanuljak. Ez aztán túlságosan jól sikerült, hiszen abban az időszakban nemcsak családomtól, hanem az Egyháztól és így Istentől is eltávolodtam. Folytonosan lázadoztam és igyekeztem elfojtani a bennem kicsírázó papi hivatást. A Neokatekumenális Út közösségével való megismerkedés volt számomra a sorsfordító esemény. 2007-ben az anyukám határozott kérésére bekerültem egy neokatekumenális közösségbe. Ennek hatására újra éreztem, hogy Krisztus hív a papságra. A szeminárium előtt még három évig tanultam filozófiát és jogot az egyetemen. Isten irgalmas szeretetének és örök hűségének köszönhető, hogy 2012-ben az Egri Főegyházmegyei Redemptoris Mater Missziós szemináriumba kerültem és azóta egyre boldogabb vagyok. Közben két évig voltam egy missio ad gentes közösséggel Debrecenben, majd néhány hónapot a miskolc-diósgyőri plébánián szolgáltam diakónusként. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az Egri Főegyházmegyében szolgálhatok. A Magyarok Nagyasszonyának anyai oltalmára bízom hivatásomat és küldetésemet. Papi jelmondatom: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok”. Imádkozzatok értünk!

Jorge Luis Altamirano Méndez így vall: Harminc éves vagyok, Nicaraguából származom. Keresztény családba születtem. A szüleim fontosnak tartották, hogy mindenek előtt átadják a hitet és minél közelebb vezessenek engem Istenhez. Tizenöt évesen kezdtem aktívan részt venni az Egyház életében, és beléptem a Neokatekumenális Út egyik kis közösségébe. Itt rendszeresen lehetőségem volt az Isten szavát hallgatni, és részesülni a szentségekben. Ez segített felismerni az Úr hangját, amely követésére hívott. Egy nemzetközi találkozó alkalmával konkrétan meghívást kaptam a papságra és felálltam, amikor a papságra hivatást érző, a papi hivatást elvállaló fiatalokat szólították. Elindultam ezen az úton a papság felé, készen elmenni bárhova, ahova csak hív Jézus Krisztus. Egy másik nagyobb találkozón, az olaszországi Porto San Giorgióban, sorsolás útján kerültem Magyarországra, és ezzel 2012-ben Egerbe. Egy évig tanultam a magyar nyelvet, majd elkezdtem járni az Egri Hittudományi Főiskolára. Tanulmányaimat megszakítottam a harmadik év után, és elküldtek két évre misszióba, Porto San Giorgióba, oda, ahol kezdődött minden. 2018-ban jöttem vissza Egerbe, hogy befejezzem tanulmányaimat. Nyolc évvel ideérkezésem után, 2020. október 14-én Ternyák Csaba érsek atya megbízásából, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök diakónussá szentelt. A szentelés után a mezőkövesdi Szent László plébánián végeztem diakónusi gyakorlatomat. Most készülök a papszentelésemre, azzal a bizalommal, hogy Isten mindig hűséges hozzám. Jelmondatom: „Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen” (1 Pét 4, 11).

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő