Papi találkozót tartottak Mezőkövesden

01

A bélapátfalvi apátsági templom felújítása miatt idén Mezőkövesden tartották az Egri Főegyházmegye lelkigyakorlatot követő papi találkozóját 2022. június 23-án.

08

Ternyák Csaba egri érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében úgy fogalmazott: a fáradtság és a lelkesedés egyaránt megvan a papság körében, s mindenekelőtt a legfontosabb, hogy a vírushelyzet után visszatérhetett az élet a plébániákra.

07

A lelkigyakorlatot dr. Kovács Zoltán, az Esztergomi Szeminárium rektora tartotta, ő mondta a szentbeszédet is a találkozón. Keresztelő Szent János ünnepére utalva úgy fogalmazott: a szent az Ó- és az Újszövetség határán áll, összeköti a két valóságot. A papok is ilyenek, ebben a világban, mégsem csak ennek a világnak vannak jelen, felkiáltójelként, prófétai jelként, Isten küldötteként. A törvény betűje és a Jézus Krisztus által közvetített kegyelem Keresztelő Szent János példáján a papságban is összeér. Aki a határon áll, az közvetít: kegyelmet azoknak, akik szomjaznak rá. Ez olykor hálátlan feladat, de ez az összekötő erő Isten és ember között. A megtestesülés, a szentségi és prófétai jelek segítenek. Elvisszük az embereket a saját határaikhoz, segítve őket, hogy megtalálják Istent – fogalmazott a rektor.

04

Keresztelő Szent János a csend és a szó embere is volt, atyja, Zakariás nyelvének megoldódása is jelként értelmezhető: a csend sokszor megelőzi a jól megformált szavakat, s emeli azok értékét. János életében fontos volt a pusztaság, a pusztaság, melyben kiszolgáltatott az ember, de ez egyúttal egy belső világot is nyithat, formálhat. Az emberi szó akkor maradandó, ha az Ige áthatja, ez csendjeinket és megszólalásainkat is hitelesíti.

02

Keresztelő Szent Jánoshoz tódultak az emberek, ő azonban mégsem sütkérezett a népszerűségben, mert Istenre mutatott és nem önmagára. Vértanúságának is Isten adott értelmet, s az ő áldozatának példáján kell nekünk is vállalni keresztjeinket. Jézus Krisztust is a kereszt tette tökéletes áldozattá, s a kereszt alatt ott volt Szűz Mária, akire a papok édesanyjukként tekintenek.

Ő is határon áll, a csend és a szó embereként. Egyszer a mi életünkben is megszűnnek a határok és a Krisztusban beteljesült hit boldogságába jutunk, ennek az Istenországnak útépítője Keresztelő Szent János és a papság, életük és szolgálatuk által – zárta homíliáját a rektor.

06

A szentmise végén Ternyák érsek köszönetet mondott a lelkigyakorlat vezetéséért és köszöntötte a jubiláló lelkipásztorokat: hat gyémántmisés, egy aranymisés és két ezüstmisés papot, ezután bemutatkoztak az újmisés lelkipásztorok a közösség előtt.

Az érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt hat lelkipásztorról.

A szentmise végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette az augusztus elsejével hatályos személyi változásokat.

09

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Vozáry Róbert