"Péter hitével tekintsünk Jézusra!" Lelki nap a Petrovayban

CDIM3ya3

(A képre kattintva galéria nyílik.)

A szent 40 nap feléhez érve március 26-án került sor a Teremtésvédelmi hét méltó lezárásaként a lelki napunkra.

Az egyházmegyei mottó jegyében igyekeztünk lelki nagytakarítást végezni, hogy a húsvéti öröm útjába ne álljanak a megszokás és nemtörődömségből fakadó bűneink. Az együttlétünket egy rövid ráhangolódással indítottuk. Fejes János atya, buzdító szavai és néhány ének után a békéért is imádkoztunk. Ezután minden osztály a lelkitükör segítségével lelkiismeretvizsgálatot tartott. A plébános atya fogadta a tékozló fiakat és lányokat, akik a bűnbocsánat szentségében részesülhettek. Az udvaron folytattuk a „portalanítást”, ahol Isten végtelen irgalmára bíztuk önmagunkat és bűneinket. A széttépett bűnlajstromokat elégették az osztályok, amíg „Istenünk, irgalmas jóságát!-énekeltük. Az égett papírok szaga belengte az udvart és az iskola épületét is. Többen megállapították, hogy a bűn, az bizony nagyon rossz szagú! Szentmisével folytattuk a lelki töltekezést, ahol sok megtisztult lélek járulhatott szentáldozáshoz! A folytatásban minden évfolyam kapott egy-egy bibliai szakaszt, ahol Péter apostol és Jézus kapcsolatáról olvashattak. A felidézett részek közelebb vittek minket ahhoz a titokzatos belső barátsághoz, ami összekötötte Jézust és Pétert, és ahhoz a csodához, amelyet bizalomnak nevezünk. A szentírási részeket az osztályfőnökök felolvasták, videót is nézek róla, majd közösen vagy egyénileg különböző technikákkal megjelentették azokat. A csend és békesség szinte tapintható volt a tantermekben. Jó volt látni az elmélyült munkát és azt, hogy az evangéliumok életre keltek a gyerekek szívében. Az imádság napja volt ez, ahol énekkel, jelképes cselekedetekkel és színes eszközökkel jött létre a találkozás Istennel. Egy alkalom volt, amikor Jézus tőlünk is megkérdezhette: „Szeretsz te engem? Iskolánk diákjai, pedagógusai felkészülhettek arra, hogy a 2022-es év húsvétján igent mondjanak Jézusnak a keresztúton és a húsvéti örömben is.

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő