Plébánosi beiktatás, évfordulós érseki szentmise Kazincbarcikán

Augusztus 29-én, szombaton 17 órakor ünnepelték a kazincbarcikai Szent Család templom felszentelésének 13. évfordulóját és P. Tran Si Nghi Ferenc SDB plébános beiktatását. A szentmisét  Ternyák Csaba egri érsek mutatta be.

A szentmise elején tartott köszöntőben elhangzott, a helyiek tudják, hogy a főpásztor szívesen látogat ide, s most ezen a nem kerek évfordulón is fontosnak tartotta, hogy eljöjjön az új plébános, Ferenc atya beiktatására, akinek anyanyelve nem magyar, de megtanulta ezt a nem könnyű nyelvet az elmúlt évek során, s itt szolgál már három esztendeje.

Mint ismert, 1993-ban telepedtek meg itt a szaléziak, s a későbbiekben egyre bővült a kapcsolat, az egyházmegye Boldog Sándor István nevét vette fel, s különös öröm, hogy ez mindig tovább él. 

A főpásztor úgy fogalmazott,  mindig szívesen jön ide, most Ferenc atya beiktatása, Béla atya eskütétele lesz ebben a szentmisében, s ez mindannyiunkat megerősít.

Az evangéliumot követően történt meg a plébániai tisztségbe iktatás, ez eskütételt követően. A templom kulcsát, az evangéliumot és a misézőkelyhet ezután adta át Ternyák érsek P. Tran Si Nghi Ferenc SDB plébánosnak.

A főpásztor tanításában a szentírási részekre utalva elmondta: mi emberek keressük az Istent, van valami elképzelésünk róla, elgondoljuk, hogy milyen lehet. Akik azt tapasztalják, hogy sok rossz van a világban, Istent hibáztatják. A hívők sem értik mindig az Istent, Jeremiás próféta pedig kifejezetten vádolja  őt azzal, hogy becsapta. Az evangéliumban Péter apostol a szenvedésben kételkedik. Jeremiás kifakadása után hűségéről tesz tanúságot, s Péter is, miután megérti a tanítást.

Péternek azt mondta Jézus: nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére, botránkoztatsz. A plébánosnak a legfontosabb feladata, hogy szeresse Istent, élete középpontjában legyen, rávezesse híveit megismerésére. A szentírási üzenetek kifejtésekor egyre jobban megismerjük Istent, rájövünk, hogy sohasem csap be bennünket, az imádságainknak nem az a funkciója, hogy Isten akaratát megváltoztassuk. Arra szolgál, hogy mi változzunk meg, jobban megértsük Őt. És megértjük, hogy irgalmassága képes a bűnök bocsánatára, bár nem értjük mindig, hogy hogyan. Péter aggodalmaiból a szentírásban kiderül az emberek értetlensége, de tudjuk, hogy Isten hűsége eltörli az ember hűtlenségét. A főpásztor szentbeszédét zárva a plébánoshoz fordulva így fogalmazott: Ferenc atya tökéletesen megtanulta a magyar nyelvet, annak dallamát, mert jó füle van, miként Isten szavára is jó füle volt. A szalézi társaság hitvallását Ábrahám Béla igazgató és P. Tran Si Nghi Ferenc SDB plébános közösen mondta el ezt követően.

A beiktatott plébános a szentmise végén köszönetet mondott a főpásztornak és Isten áldását kérte életére, munkájára és kérte a hívek támogatását, imádságát saját szolgálatára.

Bérczessy András

kép: Kazincbarcikai Szalézi Katolikus Plébánia Facebook oldala, Szűcs Mária