Polgármesterek, érseki vendégségben

Második alkalommal hívta találkozóra Ternyák Csaba egri érsek a katolikus köznevelési intézményeknek otthont adó települések polgármestereit augusztus 21-én. A program célja a találkozás mellett a tapasztalatok cseréje, közösség építése volt.

Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntőjében az előző napra, Szent István ünnepére utalva Szentágotai János professzor gondolatait idézte. A tudós egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy a Szent Jobb olyan jó állapotban van, hogy le lehetne venni a szent király ujjlenyomatát, azonban a szent ereklye iránti tisztelet nem tesz lehetővé ilyen vizsgálatot. A professzor arra a megállapításra jutott, hogy mi magunk vagyunk tulajdonképpen Szent István ujjlenyomata, s ezt látjuk a államrendszerben a templomokban, iskolákban. A lelkipásztor hozzátette: nagy örökség ez és nagy feladat. A főegyházmegye oktatásban vállalt szerepének hatását remélhetőleg egyre több helyen érzik, azt a pozitív változást, ami az egyház misszióját is erősíti.

Ternyák Csaba egri érsek beszédében úgy fogalmazott: hagyományt akartak teremteni a találkozó életre hívásával, lehetőséget az örömök és gondok megosztására. Az egyházmegye területén több mint 500 település van, s ezek közül számos önkormányzat a 2010. utáni változások, lehetőségek nyomán  a katolikus egyházat választotta iskolája fenntartójának.  A közösen megtett út feljogosít szép remények megfogalmazására és ezek megvalósítására. A főegyházmegye igyekszik jó gazdája lenni az intézményeknek, s a szellemi-lelki színvonalat emelni. Megmutatni azt az utat, ami a gyerekek, szülők és pedagógusok számára a földi élet útján transzcendentális távlatot ad. A településvezetőkkel kialakult kapcsolat egy hálózat alapja is lehet. Az egyházmegye próbál évről évre mindig valami többletet adni, akár a körülmények javításával, fejlesztésével, vagy más módon.

A főpásztor köszönetet mondott azért, hogy a helyhatóságok nem tekintenek idegenként az átadott intézményekre, hanem sokféle módon kifejezik, hogy magukénak érzik, így valamennyi érintett azt érezheti, hogy javára van a változás. Ternyák érsek eredményesnek értékelte a folyamatokat, mint mondta, az egyház küldetése az evangélium hirdetése, s ha ez az iskolákba is eljut, az ottlévők biztosan jobb emberré lesznek, jobban ellenállhatnak a rossz kísértéseknek. A főpásztor szólt az óvodaprogramról is, melynek célja, hogy ezen a területen is minél nagyobb szerepet tudjon vállalni a főegyházmegye.

 

Bérczessy András

fotó: Gergely Gábor