Rekollekció hitoktatóknak

 

kat3

Két helyszínen tartottak rekollekciót az Egri Főegyházmegye hitoktatóinak március 26-án. Egerben Tornay Krisztina M. Petra boldogasszony iskolanővér, a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Szakkollégium női tudományokkal foglalkozó vezetője, a teológiai tudományok doktora, Miskolcon pedig Guba András piarista szerzetes, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettese tartott egész napos lelkigyakorlatot.

A pandémia idején nem volt lehetőség ilyen jellegű összejövetelre, így a Főegyházmegyei Kateketikai konzultációs Iroda munkatársai most hívták elcsendesedésre a hitoktatókat. Az Iroda munkatársai elmondták, a Szent József-évhez valamint a Család évéhez kapcsolódott mindkét előadó témája. „A genderideológia mentén mindkét előadó arra kereste a választ, hogy elkülöníthető-e a férfi és női lélek, lehet-e külön női és férfi spiritualitásról beszélni illetve melyek azok a sajátosságok, amelyek egyik vagy másik nemet jellemzik.

A kultúra, a vallásos közösség, a hagyomány széthullott és elveszett, amit azok közvetítettek. Ebben a zilált társadalomban a hitoktatók kapaszkodót jelenthetnek a felnövekvő generáció számára az alap értékek megtalálásában. A szülőnek és a pedagógusnak is oda kell figyelni, hogy egészséges lelkivilágú gyermeket neveljen.”

Guba András piarista szerzetes annak a kérdésnek a megválaszolására hívta a katekétákat, hogy mi az ő sajátosságuk, amit hordoznak, ami belőlük fakad, ami arról szól, hogy hogyan élik meg női vagy férfi minőségüket és át tudják adni a következő nemzedéknek. Fontos mozzanatra hívta fel a figyelmet, miszerint csak a megélt tapasztalatokat tudjuk átadni gyermekeinknek és a ránk bízott fiataloknak. Saját identitásunkat megtalálva tudunk határozott válaszokat adni a fiataloknak és kísérni őket, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Egy fiúnak a férfivá válás útján egy anya vagy egy tanárnő soha nem tud annyit segíteni, mint egy apa, egy férfi a saját tapasztalataival. Régen voltak úgynevezett beavatási szertartások, próbatételek, amelyek fizikailag és lelkileg is edzetté tették a fiúkat és segítették őket ezen az úton. Ma, ezek hiányában is fontos, hogy például sport által különböző kihívásokat állítsunk a fiúk elé.

Hangsúlyozta, hogy az apa szerepe, pozitív visszajelzései elengedhetetlenek egy egészséges személyiség kialakulásához. Azokat az elakadásokat azonban, amelyekben szüleinktől hiányt éltünk meg, vagy sebet szereztünk, Isten képes gyógyítani.

Petra nővér szerint a társadalmi berendezkedés megváltozásával felcserélődtek a nemi szerepek, nőtt a feszültség a férfiak és a nők között. „A sok lehetőség, ami szakmailag is megnyílik ma a nők előtt, a karrier, a magas kereset, az érvényesülés vágya nem jelenti feltétlenül azt, hogy férfias jellemvonásokat is magunkra kell, hogy vegyünk, nem kell érzéketlenebbé, keményebbé, objektívabbá, rivalizálóbbá válnunk. A nők nagyon sok jóra képesek, ha igazi erejüket megtalálják. Ez az erő különbözik a férfiakétól: kevésbé teremtő, mint inkább fenntartó-megújító, életet adó. Valójában a nők mindenben: politikában, közéletben, médiában, művészetben, közösségi életben is gyökeres megújulást tudnak előidézni” – vallja Petra nővér.

„A család… olaj az élet lámpásában” mottóval a keresztény család értékeinek tudatosítása a katekézisben címmel november 10-12. között 300 hitoktató részvételével tartják majd a Főegyházmegyei Kateketikai Konferenciát, ahol ugyanebben a témakörben hallhatják majd az előadókat.

 

Pap Ildikó

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő