Személyi és szervezeti változások az Egri Főegyházmegyében 2022. augusztus 1-től

dispositio_2022

Ternyák Csaba érsek 2022. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról  döntött az Egri Főegyházmegyében:

PÓTA FERENC szentistváni plébániai kormányzó nyugállományba került. 

RÁCZ BERTALAN monoki plébános, 75. életévét betöltve nyugállományba került.

SZABÓ JÓZSEF BÉLA – a zenei főigazgatói címe megtartásával – felmentést kapott az Egri Hittudományi Főiskolán végzett teológiai tanári feladatai alól és nyugállományba került.

VERES JÓZSEF mezőcsáti plébános, 75. életévét betöltve, plébániai kormányzóként folytatja munkáját.

 

NOEL BENEDICT ANTASODA TAJOS Sátoraljaújhely Főplébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Rómában folytatja teológiai tanulmányait. 

 

SZABÓ JÓZSEF spirituálisi feladatai alól felmentést kapott és a Miskolc Diósgyőr plébániára kapott plébánosi kinevezést.

LÓCZI TAMÁS sátoraljaújhelyi plébános, kerületi esperes - EKIF elnöki feladatai érintetlenül hagyásával - felmentést kapott plébánosi és esperesi feladatai alól, és az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa lett, valamint teológiai tanári kinevezést kapott az Egri Hittudományi Főiskolára.

KECSKÉS ATTILA tolcsvai plébánosi feladatai alól felmentésre került – abaúj-zempléni főesperesi megbízatásának érintetlenül hagyásával – és Sátoraljújhely Főplébániára kapott plébánosi kinevezést.

GOTTFRIED MIKLÓS tarnaleleszi plébánosi valamint parádi esperesi feladatai alól felmentésre került és Tolcsvára kapott plébánosi kinevezést.

SZEMENYEI PÉTER pálházai plébánosi feladatai alól felmentést kapott és Monok Plébániára kapott plébánosi kinevezést.

GALO GÁBOR szirmabesenyői plébániai kormányzó felmentést kapott ezen megbízatása alól és Pálháza Plébániára kapott plébánosi kinevezést, valamint a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumba iskolalelkésze lett.

KECSKÉS LÁSZLÓ borsodsziráki plébániai kormányzó felmentést kapott ezen megbízatása alól és Szirmabesenyő Plébániára kapott plébánosi kinevezést.

BÁRDOS KRISZTIÁN arlói plébániai kormányzó – a Kateketikai Konzultációs Iroda igazgatói feladatainak érintetlenül hagyásával – felmentést kapott kormányzói feladatai alól és Mezőkeresztes Magyarok Nagyasszonya Plébániára kapott plébánosi kinevezést.

TŐKÉS GYÖRGY SJ arlói kisegítő lelkész Arló Plébániára plébániai kormányzói kinevezést kapott.

SÓTI JÁNOS SJ Arló Plébánián tovább folytatja kisegítő lelkészi megbízatását.

SZABÓ FERENC JÓZSEF OFM felmentést kapott gyöngyös-alsóvárosi plébánosi megbízatása alól.

POSZTÓS ERIK OFM plébános kinevezést kapott Gyöngyös Alsóvárosra.

 

MAKSÓ PÉTER jászapáti káplán felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Tarnaleleszen lett plébániai kormányzó.

GREUTTER GYÖRGY Mezőkövesd Jézus Szíve Plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Borsodszirákon lett plébániai kormányzó.

 

MICHELE GERVASONI újmisés Sátoraljaújhely Főplébániára,

HÁGEN PÁL TAMÁS újmisés Jászapáti Plébániára,

HERBST ÁDÁM újmisés Mezőkövesd Jézus Szíve Plébániára,

KEREKES GÁBOR újmisés Jászberény Főplébániára,

PÉTER VILMOS újmisés Miskolc Mindszent Plébániára,

CARLOS SIRER MELIS újmisés Gyöngyös Felsőváros Főplébániára kapott kápláni kinevezést.

 

MAROSI BALÁZS miskolc-diósgyőri plébániai kormányzó felmentést kapott ezen ideiglenes megbízatása alól és ismét miskolc-diósgyőri káplán lett.

KOVÁCS JÓZSEF Miskolc Mindszent Plébánia káplánja felmentést kapott ezen megbízatása alól és Eger-Belváros Főplébániára kapott kápláni kinevezést.

THIAGO JACKSON PINHEIRO COSTA Gyöngyös Felsőváros Főplébánia káplánja felmentést kapott ezen megbízatása alól és Miskolc Mindszent Plébániára kapott kápláni kinevezést.

 

RESCH TAMÁS Jászberény Főplébánia káplánja felmentést kapott ezen megbízatása alól és Lucsok Péter Miklós püspök, a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzójának kérésére 3 évig tartó missziós szolgálatra kapott engedélyt.

THURZÓ PÉTER Munkácsi Egyházmegyében végzett missziós szolgálata 5 évre meghosszabbításra került.

 

TÓTH ISTVÁN miskolc-martinkertvárosi plébános borsodi főesperesi kinevezést kapott.

ARTNER PÉTER káli plébános, a Füzesabonyi Esperesi Kerület esperese felmentést kapott ezen megbízatása alól, és

VARGA PÁL besenyőtelki plébános ezen kerületbe esperesi kinevezést kapott.

MATYI PÉTER pácini plébános Sátoraljaújhely-Bodrogközi Esperesi Kerületbe kapott esperesi kinevezést.

FEHÉR RÓBERT erdőkövesdi plébános Parádi Esperesi Kerületbe kapott esperesi kinevezést.

 

NOVÁK ISTVÁN Jászberény Jézus Neve Plébánia plébánosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese és

VERSLER SÁNDOR tarnamérai plébániai kormányzó az Egri Hittudományi Főiskolára teológiai tanári kinevezést kapott.

 

BERKES LÁSZLÓ miskolc-újdiósgyőri plébános Családpasztorációs Bizottság referensi feladatai alól felmentést kapott, és

SZABÓ JÓZSEF miskolc-diósgyőri plébános kapott referensi kinevezést.

GALO GÁBOR pálházi plébánosi kinevezését követően felmentést kapott a Miskolci Ifjúsági Régió felelősi feladatai alól, és

KECSKÉS LÁSZLÓ szirmabesenyői plébános lett a régió felelőse.

 

Alattyán Plébánia lelkipásztori ellátása a Jászalsószentgyörgy Plébániától Jászberény Főplébániához került.