Szemináriumi tanévzáró

14

Tanévzáró Te Deumot tartottak Ternyák Csaba egri érsekkel az Egri Érseki Papnevelő Intézet valamint a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium elöljárói és növendékei június 16-án. A szeminárium felújítási munkálatai miatt az ünnepségnek a Szent János Ház kápolnája adott otthont.

02

Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora úgy fogalmazott: Istennek hála, a pandémia utolsó hullámai ellenére zökkenőmentesen zajlott a munka az intézményben. A hálaadáskor emlékezünk örömeinkre és bánatainkra, sikereinkre és kudarcainkra, s tudjuk, minden, ami történik velünk, ahhoz Istennek köze van. A rektor köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket, Ficzek László általános helynököt, az elöljárókat és dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát és a növendékeket. Rámutatott: az egri egyetemmel korábban is szoros volt a kapcsolat, augusztus elseje óta közös a fenntartó, az Egri Főegyházmegye, s ez minőségi változást is jelent. A Hittudományi Főiskola segíti, hogy a keresztény értékek hangsúlyozottan megjelenjenek az egyetem életében.

01

Az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit, számait összegezve Dolhai Lajos elmondta:  a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékezetes napjai után kezdődött a munka a szemináriumokban. 112 hallgatóval indult  a tanév, köztük 25 kispap, 27 katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon, 49 hittanár-nevelő mesterszakon tanult. 11 gyakorló pedagógust vett részt szakirányú továbbképzésen.

Hat papnövendék fejezte be tanulmányait és kérheti pappá szentelését, közülük négyen baccalaueratusi diplomát is kapnak, így a későbbiekben további tudományos teológiai fokozatot is szerezhetnek. Katekáta alapszakon 12-en, hittanár-nevelő mesterszakon 7-en kapnak diplomát majd.

05

A rektor átadta a hat végzős papnövendéknek okleveleiket, s elbúcsúztatta őket.

12

Az ünnepi eseményen Pro Seminario Agriensi kitüntető emlékérmet kapott Szabó József spirituális, aki 16 éve szolgálja a papképzést Egerben. Ternyák Csaba egri érsek köszönetet mondott Szabó József lelkiismeretes munkájáért, s úgy fogalmazott: a kispapok hálás tekintetében látható a köszönet, s ez mutatja, hogy a spirituális jól végezte munkáját.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió