Szent Erzsébet ünnepe Sárospatakon

03

Az elmúlt hónapokban elkészült a Sárospataki Bazilika új sekrestyéje, melyben egy szépen restaurált szekrény is helyet kapott a máriapócsi Szűzanya kegyképével.

04

Az épületet Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg és szentmisét mutatott be Szent Erzsébet szentté avatásának 787. évében 2022. június 6-án, pünkösdhétfőn.

spatak nagytotál

A szentmise kezdetén Bereczkei Miklós, a bazilika plébánosa köszöntötte a főpásztort és a jelenlévőket s köszönetet mondott a főegyházmegye támogatásáért, mely lehetővé tette a templom bővítését.

spatak

Az érsek szentbeszédében úgy fogalmazott: Pünkösd lelkesedésében élünk, a szívünkben ott van a Szentlélek, aki megerősített bennünket hitünkben, ragaszkodásunkban. Ez az öröm tölt el mindannyiunkat, mert jó Jézus Krisztushoz, az Ő Egyházához tartozni.

spatak préd jó

Az Egyház erre a napra tűzte ki Szűz Máriáról, az Egyház édesanyjáról nevezett ünnepet. Jézus a kereszten adott nekünk édesanyát, akit a Megváltó példaként állít elénk. A mai ünnepen szó van három Máriáról a kereszt alatt, akik bátrak voltak és bátran várták a Szentlelket. A tanítványok közül csak János volt ott. Sajnos nem minden keresztény ember éli meg annak valóságát, hogy imádkozni kell.

06

A mennybemenetel és Pünkösd közötti keresztényekben sok félelem volt, mi tudjuk, mi történt és tudjuk, hogy miért történt mindez, a megváltásunk művének teljessége. A Szentlélek tüzét ébren kell tartanunk imádsággal, szentmisével, közösséggel.

09

A családokban legtöbbször az asszonyok adják meg a lelkiséget, szelíden irányítva szeretteiket a jó úton. Ezt a szent küldetést fel kell vállalni, miként Árpád-házi Szent Erzsébet tette. Úgy tekintünk rá, mint hűséges asszonyra, aki szerelemmel szerette férjét, szeretettel nevelte gyermekeit. Szent Erzsébet életének főbb mozzanatait üvegablakok is megelevenítik a sárospataki bazilikában. A férfiaknak segíteniük kell szeretetükkel, hogy a szent asszonyok hivatásuknak éljenek.

spatak sztbeszéd vége

Szentbeszédének zárásaként XVI. Benedek pápa szavait idézte a főpásztor: „a mennyben  van egy édesanyánk, az ég nyitva áll, a mennyországnak szíve van.”

A szentmise után Makláry Teréz helyi alkotó ikonját adták át a főpásztornak köszönetképpen a közösség tagjai.

spatak ereklye

A szertartást körmenet zárta Szent Erzsébet ereklyéjével.

11

Bérczessy András

kép: Hegyalja Televízió, Szent István Televízió - Federics Róbert