Szent Ferenc békéjét hordozzák szívükben – diósgyőri jubileum

13

2012. szeptember 1-én került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola. A 10 éves jubileum alkalmából az iskola névadójának Assisi Szent Ferencnek ünnepén tartottak ünnepséget az intézményben.

02_polgi

Veres Pál, Miskolc város polgármestere köszöntőjében megemlékezett az iskola átvételében és a hitélet elindításában fontos szerepet játszó Mikolai Vince nemrég elhunyt plébános-iskolalelkészről és örömét fejezte ki, hogy hosszú évek óta a diósgyőri városrész legerősebb iskolájaként tartják számon az intézményt. Ez pedig a fenntartó, a pedagógusok, a szülők és a diákok közös munkájának eredménye.

04 (1)

Szabó József iskolalelkész, diósgyőri plébános arról beszélt, hogy az iskola feladata a tudományok átadása mellett az, hogy hitre, emberségre nevelje a tanulókat.

07

A jubileumi ünnepi szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, aki Assisi Szent Ferenc természetszeretetét, békéjét állította követendő példaként a diákok elé. „Ti abban a szerencsés helyzetben vagytok, hogy nemcsak egy jó iskolába járhattok, ahol kiváló pedagógusok segítenek benneteket abban, hogy előre haladjatok, hanem egyúttal abban is segítenek benneteket, hogy felnőttként majd igazi nagykorú keresztényekké váljatok.

09

Szeressétek Istent, szeressétek Jézus Krisztust, szeressétek az ő egyházát és akarjatok ti is hasonlóvá válni, ne csak a pedagógusaitokhoz, ne csak szüleitekhez, hanem a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki annyira szeretett, hogy az életét adta oda értünk.

06

Azt kívánom nektek, hogy Szent Ferenc lelkülete, Szent Ferenc lelkesedése bennetek is ébressze föl azt a vágyat, hogy ti is így tudjatok szeretni és szeretettel tudjátok szolgálni közösségeiteket.” – mondta Ternyák érsek.

11

Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvoktatásra, tehetségfejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat is tartanak a diákoknak, a szakkörök közül pedig a természetjáró és a színjátszó kör a legnépszerűbb. Missziós feladatuk is van, hiszen régen a szülő vitte el gyermekét a templomba, ma a katolikus iskolákba járó diákokon keresztül tudja elérni az egyház a szülőket. – fogalmazta meg a Szent István Televízió kérdésére Budáné Tóth Gabriella igazgatónő.

05_igi

A szentmise után megemlékeztek a nemrég elhunyt Mikolai Vince plébános – iskolalelkészről, aki a pedagógusokkal és a diákokkal egyaránt szoros kapcsolatot ápolt. Mindig arra törekedett, hogy a keresztény műveltséget továbbadja és megküzdjön az emberek szívében egyre jobban terjedő közönnyel. Irodalmat és a tudományokat szerető emberként könyvtárának egy részét az iskolára hagyta. Emlékét őrizve, róla nevezték el az iskola könyvtárát, melyet Ternyák érsek áldott meg.

12

01

Az iskola kilenc éve hirdet Szent Ferenc életéhez kapcsolódó rajzpályázatot, melyre idén nemcsak az országból, hanem Szlovákiából és Szerbiából is érkeztek pályaművek. Az ünnepség végén a legszebb alkotások készítőit tárgyjutalomban részesítették.

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert