Szent István-napi érseki szentmise Egerben

IMG_2113

Magyarország fővédőszentjének, egyházmegyénk alapítójának, Szent István királyunknak ünnepén az egri bazilika felújított részében mutatott be szentmisét Ternyák Csaba érsek, az egri papsággal koncelebrálva. A főpásztor megköszönte mindazok munkáját, akik az elmúlt 3 évben azon fáradoztak, hogy megszépüljön a székesegyház, s kifejezte reményét, hogy a teljes felújítás jövő év végéig befejeződik.

kenyérszentel

Az új kenyér megáldásával vette kezdetét az egri ünnepi liturgia, melyen többszáz hívő vett részt. A főpásztor homíliájában elmondta: szent királyunknak köszönhetjük, hogy őseink a keresztény hitre térve, életük vezérlő kalauzává tették az Evangéliumot. István királynak fiához, Imréhez intézett intelmei révén ünnepe minket is, újra és újra életünk megújítására, hitünk elmélyítésére hív.

Hangsúlyozta, hogy az idei év nagy kihívások elé állította és állítja az egész világot, benne hazánkat is. A szomszédunkban folyó háború, a nyomában kialakuló energiaválság és infláció fenyegető réme, a tél közeledtével egyre súlyosabban nehezedik ránk. Elkényelmesedtünk. Népünk körében pedig sokan nem ismerik azokat a kapaszkodókat és jó gyakorlatokat, amelyeket csak az elmélyült istenhit és a belőle fakadó jócselekedetek képesek megadni. Mi, akik hiszünk Istenben, használjuk ezeket a kapaszkodókat. A mindennapi imádságot, a szentségeket, a jócselekedeteket és a közös szeretet gyakorlatait.

A főpásztor rámutatott arra, hogy mi magyarok, minden bajunk ellenére kiváltságos helyzetben vagyunk, mert első királyunk személyében olyan zsinórmértékünk van, amelyhez mindig igazodhatunk. Történelmünk során nem mindig tudatosult bennünk, hogy vele milyen nagy kincs birtokában vagyunk.

Ha népünk mai lelkiállapotára gondolunk, alázattal be kell vallanunk, hogy sok dologban nem hallgattunk rá. Türelmetlenek voltunk. Azonnal szerettünk volna úgy élni, mint a nálunk sokkal gazdagabb nemzetek.

Ternyák érsek arra is felhívta a figyelmet, hogy az erős önazonossághoz nem elég az, ha a keresztény kultúra örökösének tekintjük magunkat. Ha Krisztust és az ő evangéliumát nem engedjük be az életünkbe a csalóka, tetszetős ideológiák könnyen újra elcsábíthatnak bennünket és akkor már a keresztény kultúra is teljesen kiüresedik, odavész. A jövő rajtunk múlik.  Csak a mi erős keresztény identitásunk, Jézus Krisztushoz való ragaszkodásunk segít át az új buktatókon. Ezért tartsuk életben, fiataljainkban a reményt, hogy van jövőnk! Amíg vannak keresztény családok, akik gyermekeket vállalnak, azokat megkereszteltetik, imádkozni tanítják és bevezetik őket a keresztény életbe, addig Szent István öröksége biztonságban van. Dolgozzunk azért, hogy katolikus óvodáink, iskoláink és katolikus egyetemünk hatékony támaszunk lehessen ebben!

Homíliája végén az érsek úgy fogalmazott: nemzeti szinten nekünk, keresztényeknek kell felvállalnunk, hogy népünk lelkiismerete legyünk, hogy megőrizzük Szent István örökségét. Azt kérjük Szent Istvántól, hogy védő tekintetével az Égből kísérje fáradozásainkat, és járjon közben értünk nemzetünk többi szentjével együtt, segítsen a megújulásban, egyéni, közösségi és nemzeti szinten egyaránt. Kérjük őt, esdje ki Urunknál az áhított békét Ukrajnában, bennünket pedig segítsen, hogy őszinte, baráti jobbot nyújtsunk egymásnak és a körülöttünk élő népeknek, hogy mindenkivel békében, egyetértésben és szeretetben élhessünk.

A szentmisén felcsendül Joseph Haydn - Missa in tempore belli című műve.

Közreműködött: a  Cantus Agriensis kórus, a Szent Ferenc kórus, az Egri Érseki Fiúkórus, a Camerata Miskolc-kamarazenekar, Bordás Mária(szoprán), Bakos Kornélia  (alt), Komáromi Márton (tenor), Kolozsi Balázs (basszus). Művészeti vezetők: Schmidmeiszter Szilvia, Soós Gábor. Vezényelt: Gergely Péter Pál

A szentmise után a megáldott kenyeret a cserkészek osztották szét a hívek között.

Szöveg: Homa János

Képek: Szent István Televízió

A Szent István Televízió élőben közvetítette az ünnepi szentmisét, melynek felvétele visszanézhető: