Szent Lajos-búcsú Egerben

Augusztus 30-án 11 órától tartották Egerben, a Lajosvárosban a Szent Lajos Plébániatemplom búcsúi szentmiséjét. A főcelebráns Vízi János bazilikai káplán, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense volt. Szentbeszédében a lelkipásztor a korunkban felfokozódó  identitásválságról szólva elmondta: sokszor külső erők is munkálkodnak azon, hogy egy népnek, egy nemzetnek, egy hívő közösségnek az öntudata csorbuljon, háttérbe szoruljon.

Úgy fogalmazott: hangzatosnak tűnő jelszavakkal egyes mozgalmak kiragadnak egy-egy csoportot, tulajdonságot, hogy az értékeket torzítsák. A templom védőszentje, Szent Lajos király alakját idézve Vízi János elmondta: a lovagkirály mindvégig hűséges volt Istenhez, s bár uralkodó volt, képes volt megtagadni magától sok mindent. Családapaként is példás életet élt.

A szentmisében a képviselőtestület tagjai a hívek nevében köszönetet Koós Ede plébánosnak és Kladiva Imre atyának a válsághelyzetben végzett szolgálatukért, mellyel lehetővé tették, hogy a technika segítségével minden nap legyen lelki tápláléka a közösségnek.

A Katolikus Karitász helyi csoportjának segítő tagjai az országos szervezet köszönő oklevelét vehették át a rászorulók támogatásáért, a bátor helytállásért.

Koós Ede plébános köszönetet mondott Kovács Imréné Margó néninek, aki több mint másfél évtizeden keresztül sekrestyésként dolgozott a plébánián, s most, mivel  járványügyi szempontból veszélyeztetett korban van, visszavonult az aktív szolgálattól.

A búcsúi szentmise hagyományosan körmenettel zárult.

 

Bérczessy András

kép: FB, Kassai Julianna