Szent Orbán vértanú tisztelete Monokon

04

Szent Orbánnak, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének tiszteletére mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek a monoki plébániatemplomban május 25-én.

10

A szentmise elején Szemenyei Péter plébános mondott köszönetet a főpásztornak azért, mert felújították a vértanú ereklyetartóját, így néhány év távollét után az ereklye visszakerült eredeti helyére, valamint azért, mert az érsek hozzájárulásával Szent Orbán vértanú tisztelete egyre inkább elterjedt a környékbeli településeken.

boon1 (1)

Prédikácójában Ternyák érsek a vértanúságról beszélt. Azok, akik Krisztus hiteles tanúi, nemcsak szavaikkal és tetteikkel, hanem életüket adva tettek tanúságot az evangélium mellett, és Krisztus kegyelméből merítettek erőt szenvedéseik elviseléséhez. Az utóbbi évtizedekben elterjedt, hogy a XIV. Kelemen pápa által az Andrássy grófoknak ajándékozott ereklyetartó Szent Orbán pápa földi maradványait tartalmazza. Az ajándékozási okirat valójában egy másik személy, Szent Orbán vértanú csontereklyéjének hitelességét tanúsítja. A templomban latin és magyar fordításban elhelyezett irat azt is megemlíti, hogy az ereklyét a Szent Priszcilla temetőből emelték ki a többi vértanú közül.

boon3 (1)

Az érsek beszélt továbbá arról, hogy a múlt század nagy diktatúrái közepette is nagyon sokan kitartottak a Krisztus melletti hűségben. Közülük néhányat boldoggá avattak. Megemlítette Bogdánffy Szilárd, Apor Vilmos, Meszlényi Zoltán, Scheffler János, Romzsa Tódor és Salkaházi Sára nevét és kiemelte, hogy rövidesen Bódi Mária Magdolnát is közöttük tisztelhetjük.

boon2 (1)

Az ő személye is azt az üzenetet hordozza, hogy sem Isten, sem az egyház nem személyválogató. Isten szeretete és gondoskodása végtelen, mindenkinek lehetőséget ad az újrakezdésre.

09

 

Az örök üdvösségre hív bennünket, nem csupán a földi boldogságra. Életünk eseményein keresztül vezet bennünket a tökéletesség útján. Vágyat szeretne ébreszteni bennünk, hogy mi is olyanok legyünk, mint azok a szentjeink, akik az életüket adták érte. Szent Orbán vértanú a hordozható ereklyéje eljut a környékbeli településekre, hogy az ő példája lelkesítsen bennünket, és szavainkkal és tetteinkkel egyaránt hiteles Krisztus-követők lehessünk – zárta szavait a főpásztor.

03

Ternyák érsek a mindenkori monoki plébánosnak a Szent Orbán vértanú ereklye őre címet adományozta s megbízta, hogy méltó módon viselje gondját az ereklyének.

11

A szentmise végén a Szent Orbán 1771 Egyesület képviselői átvették Szent Orbán utazóereklyéjét, amely szombaton és vasárnap több Hegyaljai településre eljutott, így Tarcalon, Tokajban, Sárospatakon és Olaszlikán is kérték a vértanú közbenjárását a bőséges termésért.

02

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert, boon.hu, Czapkó Mihály