Te Deum a Szemináriumban

Tanévzáró Te Deumot tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet valamint a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium elöljárói és növendékei június 17-én. A Szeminárium felújítási munkálatai miatt az ünnepségnek a Szent János Ház kápolnája adott otthont.

Köszöntőjében Dr. Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora emlékeztette a jelenlévőket, hogy az örömökért és a nehézségekért egyaránt hálát kell adni. Nehézséget jelentett a járványhelyzet miatti bezártság, betegség, az örömök között pedig elsősorban az intézmények közös örömeit emelte ki a rektor. Mint mondta, négyféle képzési formában tanulnak a Hittudományi Főiskola hallgatói.

Idén a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium két hallgatója (Jorge Luís Altamirano Mendez és Noel Benedict Antasoda Tajos) fejezte be tanulmányait és részesül az egyházi rend szentségében.

3 fő kap katekéta diplomát, 9 fő hittanár-nevelő diplomát, 14 pedagógus pedig két féléves felsőfokú szakirányú továbbképzés befejezésével hitoktatói oklevelet kap.

Az elöljárók közül többen jubileumot ünnepelnek ebben az esztendőben.

Dr. Dolhai Lajos rektor 1981-ben költözött be a szemináriumba, ahol előbb prefektusként, teológia tanárként, 1996-tól vicerektorként, 2008-tól pedig a Hittudományi Főiskola rektoraként szolgálja a katekéta-  valamint a papképzés ügyét. Tanított filozófiát, logikát, ismeretelméletet, etikát, dogmatikát, ökumenizmust. Több száz publikációt, könyveket, cikkeket írt. 2014-től a Pápai Teológiai Bizottság tagja, az utóbbi évektől pedig a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus teológusa. 40 éves szolgálatáért köszöntötték paptársai, jelenlegi tanítványai.

A rektor Karl Rahner szavait idézte meghatottan: „Nem tudom, miben állt az életem. Dolgoztam, írtam, tanítottam, megpróbáltam tenni a kötelességem. Ezekben a szokásos banalitásokban megpróbáltam Istent szolgálni. Ennyi az egész.”

Dr. Linczenbold Levente egyházjogász, pasztorális teológia tanár 25 éve vesz részt a katekéták és a papnövendékek képzésében. A Főegyházmegyei Bíróság officiálisaként a diakónusok számára kérte egy új tantárgy bevezetését, mely segíti őket abban, hogy a megromlott és érvénytelen házasságok ügyében szakszerűen tudjanak segíteni a híveknek. A jubileum alkalmából Pro Seminario Agriensi emlékérmet vehetett át a rektortól.

Pászti Ottó 5 gyermek édesapja, állandó diakónusként 20 éve tölt be gondnoki tisztséget a szemináriumban. Tevékenysége megfelel egy gazdasági igazgató feladatkörének, biztosítja az oktatás és nevelés anyagi és tárgyi feltételeit, irányítja a ház civil dolgozóit. Szolgálatát szintén a Pro Seminario Agriensi emlékéremmel ismerték el a szeminárium elöljárói.

Az ünnepség Dr. Ternyák Csaba érsek vezetésével hálaadással folytatódott, aki amellett, hogy köszöntötte a 40 éve szolgálatot teljesítő rektort, rámutatott a Te Deum jelentőségére. Isten dicséretére szólította a jelenlévőket, mert a Mindenható ma is talál olyan fiatalokat, akik elfogadják meghívását és a papi hivatást választják. A papnövendékeket hiteles tanúságtételre biztatta.

Az ünnep szentségimádással és a Te Deum elimádkozásával zárult.

 

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert