Tanévzáró az Egri Szemináriumban

 

Tanévzáró ünnepséget tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet valamint Redemptoris Mater Missziós Szeminárium elöljárói és hallgatói számára. Köszöntőjében Dr. Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora rámutatott az elmúlt hónapok rendkívüliségére. „Nyilvánvaló, hogy a koronavírussal nincs itt a világvége, de jó lenne, ha vége lenne annak a világnak, annak az életformának, amit eddig éltek az emberek. Meg kellene változnunk, meg kellene térnünk. Többek szerint komoly figyelmeztetés ez a gőgös ember számára, mert kimondatlanul is tanítja, nem mi vagyunk a világ urai, életünk és halálunk a teremtő Istentől függ.” – fogalmazott a rektor.

Köszöntője végén ünnepélyesen átadta a 6. éves, szentelés előtt álló hallgatók diplomáját. Idén 4 diakónust szentelnek pappá az Egri Főegyházmegye szolgálatára.

Buda Péter, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora 25 éve tanítja, neveli a jövő papságát. Teológiai tanári feladata mellett 6 évig prefektusként, 2013-tól pedig rektorként koordinálja az intézmény és a benne élők mindennapjait. Szolgálatának elismeréseként Pro Seminario Agriensi emlékérmet kapott a Hittudományi Főiskola rektorától.

Dr. Csizmadia István teológiai tanár pedig 30 éves tanári szolgálata elismeréseként vehetett át ajándékot a rektortól.

Az ünnepség ezt követően a Szeminárium kápolnájában folytatódott, ahol Dr. Ternyák Csaba érsek az elmúlt néhány hónap nehézségeiről szólva rámutatott, hogy Isten a rosszat is arra használja, hogy bennünket a jóra sarkalljon.

Minden próbatétel alkalom lehet arra, hogy hitünkben is megerősödjünk. A legnagyobb rosszból, Jézus szenvedéséből és kereszthalálából hatalmas kegyelem fakadt számunkra. A Mindenható Istennek ezt a gondviselő szeretetét kell hirdetnünk minden ember felé. A kispapokat arra biztatta, hogy maradjanak meg egész életükben abban a hivatásban, amelyre mindannyiukat meghívta az Úr.

Az ünnepség Szentségimádással zárult.

 

Pap Ildikó

 

képek: Szent István Televízió, Federics Róbert