Kápolnát szentelt Andornaktályán Ternyák Csaba egri érsek

kívülről

Az andornaktályai hívek köszöntötték a szertartás elején Ternyák Csaba egri érseket. Mint elhangzott: régen várt ünnep ez, hiszen a romos kis kápolna helyén egy új épület emelkedhetett.

4 esztendővel ezelőtt a főpásztor mutatta be a kápolna szentmiséjét, akkor adta áldását az új kápolna építésére.

030

Ternyák érsek elmondta: örömmel és hálával van tele a szíve, mert megvalósulhatott a hívek nagy terve, egy szép, modern új templom, egy közösségi ház és egy impozáns tér.

060

Szentbeszédében a főpásztor Szent Pál apostol szavait idézte:  „Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló.”. Az itt élők hallgattak a szóra és sokat tettek az Úr ügyéért azok, akik valamilyen módon hozzájárultak az építkezéshez. Isten áldja meg őket, köztük azt a családot, amelyik különösen magáénak érezte az ügyet!

Minden, amit Istennek adunk, azt ő sokszorosan visszaadja nekünk. Ezt a templomot neki építettük, de a miénk. Aki elmegy mellette, eszébe jut, hogy élő, eleven katolikus közösség van, itt van a református közösség temploma is, s mutatja, ezen a településen Krisztushívő emberek élnek, akik közösen keresik és építik Isten országát.

070

Mi most örülünk, de tudjuk, hogy vannak testvéreink, akik a háborútól szenvednek és reméljük, hogy minél hamarabb vége lesz ennek az esztelen háborúnak.  Ferenc pápa is arra buzdított bennünket, hogy Hamvazószerdán a békéért böjtölve hozzunk áldozatot és kérjük Istent.  Nyissuk ki szívünket, otthonainkat és pénztárcánkat és segítsünk a bajbajutottakon!

nép

A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt- írja a Szentírás, s ezt életünkben a saját akaratunk is befolyásolja. Ennek a templomnak közösségszervező ereje van, s egyenként és közösen is arra kell törekednünk, hogy egyre jobban legyünk, s a béke szigete kiterjedjen minél szélesebben, az egész világra.

mizésik fentről

Az érsek megáldotta, s krizmával megkente a templom falait. A főpásztor a szentmise végén a Pócsik családnak köszönetét fejezte ki azért, hogy nagylelkűen támogatták a Szent András kápolna építését és átadta a családnak az Egri Főegyházmegye 293. számú ezüst érméjét.

Korózs Péter plébános a szertartás végén köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek a támogatásért, a szentmise bemutatásáért, a kápolna felszenteléséért. Köszönetet mondott még a Mérker 2007 Zrt. vezérigazgatójának, Pócsik Jánosnak adományáért, valamint Ipacs Jánosnak az ügy támogatásáért. Megköszönte a tervező, a kivitelező munkáját, a segítők önzetlen támogatását, munkáját. Elmondta még: összesen 110 család adományozott a kápolna javára.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert