Teljes búcsú az Isteni Irgalmasság vasárnapján? – Igen, lehetséges!

Az Apostoli Penitenciaria 2002. június 29 - én kelt dekrétuma szerint az Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a szokásos feltételeket teljesítik. Ezek jól ismertek: gyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékára. Ebben az esztendőben azonban a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben nincs lehetőség sem a szentgyónásra, sem a szentáldozásra.

Szabó József atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa adott választ az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

 

A teljes búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnök miatt járó ideig tartó büntetések elengedése. A megfelelően felkészült, a feltételeket teljesítő katolikus hívő  az Egyház, mint a megváltás szolgálója segítségével nyerheti el ezt.

Ahogy a Szentatya március 27-én a rendkívüli  Urbi et Orbi áldásban és a Húsvét vasárnapi áldásban is felajánlotta a részesülést a teljes búcsúban, ugyanez vonatkozik  az Isteni Irgalmasság vasárnapjára is!

A teljes búcsú elnyerésének feltétele, hogy a bűnhöz való ragaszkodástól teljesen megszabaduljunk, teljes bánat legyen bennünk. A búcsú lelkületében arra hív Jézus, hogy az irgalmát befogadva törekedjünk a teljes megtérésre. Ez a nagyon mély szándék az alapvető, nem egyfajta jogi procedúráról van szó, bizonyos feltételeket formai teljesítéséről van szó.

A kegyelem állapotában lévő hívő sem tud a szentáldozáshoz járulni, ezért a lelki áldozás kerül előtérbe, a mély vágy, hogy Krisztussal egyesüljünk.

A Szentatya szándékára történő imádság a harmadik feltétel.

Az igazi lelkület számít, ezért a halálos bűn állapotában lévőket is buzdítja az Egyház bűnbánatra, hogy ők is imádkozzanak azért, hogy rendeződjön a kapcsolatuk Istennel.

A teljes búcsúhoz hozzátartozik, hogy amint lehetséges, mindenki végezze el a szentgyónást és járuljon szentáldozáshoz.

 

lejegyezte: Bérczessy András

kép forrása: iec2020.hu