Tíz vértanú nővér boldoggá avatása - főegyházmegyénk zarándokaival

Június 11-én, szombaton boldoggá avatták a nyugat-lengyelországi Wrocławban a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja tíz tagját, akiket a második világháborúban a szovjet hadsereg katonái öltek meg. A tanúvallomások szerint egyes nővérek saját tisztaságuk védelmében haltak mártírhalált. Mások úgy, hogy oltalmazni próbálták fiatalabb rendtársaikat és az általuk vezetett gyermekotthon leányait.

beatifikacja_dolhai

Az ünnepi szentmisét és a szentté avatási szertartást Marcello Semeraro bíboros, pápai legátus, a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériumának prefektusa végezte. Szentbeszédében a nővérek vértanúságát a jelenlegi ukrajnai helyzethez hasonlította. „Ezeknek a nővéreknek az egész élete önmaguk valódi odaajándékozása volt a betegek, a kicsinyek, a szegények és a leginkább rászorulók szolgálatának. Önzetlen szeretetük olyan hősies volt, hogy úgy döntöttek, nem menekülnek el az 1944 végétől közeledő Vörös Hadsereg elől.”

Kép

A wrocławi székesegyházban megtartott szertartáson magyar zarándokok is részt vettek, Ternyák Csaba egri érsek vezetésével. Az ünnepség részt vevői között jelen volt Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, Czapkó Mihály érseki titkár és a sárospataki hívek egy csoportja Bereczkei Miklós plébános vezetésével. Sárospatakon, Szent Erzsébet szülővárosában 2011. óta élnek és szolgálnak a bazilikában és a katolikus iskolában Erzsébet nővérek.

lengyellll

A szerzetes nővérek közösségét 1842-ben alapították a ma Lengyelországhoz tartozó felső-sziléziai Nysában. Az idősek, betegek és szegények szolgálata mellett a nővérek a plébániai lelkipásztorkodásban tevékenykednek.

IMG_20220611_101039[2]

beküldött hír