Több mint száz keresztény házaspár találkozott Egerben

622_8649_01-MP4_snapshot_00-00_[2022-07-09_18-45-44]

Minden esztendőben megszervezi a Találkozások Hétvégéjét a Házas Hétvége mozgalom. Legutóbb, 2022. július 8-án és 9-én Egerben találkozott több mint száz házaspár a Kárpát-medencéből. A programokat és a nemzeti felelős házaspár választását az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tartották, a szentségimádásnak és a záró szentmisének a lajosvárosi Szent Lajos templom adott otthon. A szertartást Ternyák Csaba egri érsek mutatta be.

622_8628_01-MP4_snapshot_00-01_[2022-07-09_18-44-55]

Szentbeszédében úgy fogalmazott: a főegyházmegyében nagy múltja van a Házas Hétvége mozgalomnak.  Ez a találkozó alkalom arra, hogy felelevenítsük a kezdeti szeretetkapcsolatot, azt, ami egymáshoz fűzi a keresztény házasfeleket, melynek mintája Jézus Krisztus szeretete. Isten áldását szeretettel és örömmel kell fogadni, kizárva a társas önzést.

622_8634_01-MP4_snapshot_00-01_[2022-07-09_18-45-07]

A házasságok célja egymás boldogítása és ennek kitárulása a gyermekáldás felé, a családot állítva a figyelem középpontjába, ezt szolgálta a nemrég Rómában tartott Családok Világtalálkozója is.

A házasságokban újra és újra le kell győzni nehézségeket – mondta a főpásztor és felidézte Ács István egri segédpüspök, a Házas Hétvégék szervezője gondolatát: ha elromlik valami, nem kidobni, hanem megjavítani kell.  A szeretet képes bennünket az örök életre elvinni, ezt a Szentírás is számos helyen hangsúlyozza, többek között az irgalmas szamaritánus történetében. Ha önmagunkat helyezzük életünk középpontjába, tévúton járunk. A házasságban is igaz ez: a másik embert kell oda tenni. A családért, egymásért viselt szenvedés üdvösségszerző lehet, ha úgy éljük meg.

622_8635_01-MP4_snapshot_00-01_[2022-07-09_18-45-12]

Istenről keveset tudunk Jézus Krisztus nélkül, ő mutatta meg Istent, s a szentségek által elvezet bennünket az Egyházhoz, gondoskodik rólunk. Krisztust követve nekünk is irgalmas szamaritánussá kell válnunk!  A szeretet törvényét élve az örök élet biztosítva van számunkra, s az Eucharisztikus kenyér életben tartja bennünk ezt a vágyat.

622_8648_01-MP4_snapshot_00-01_[2022-07-09_18-45-36]

622_8654_01-MP4_snapshot_00-01_[2022-07-09_18-45-54]

A szentmise után a lajosvárosi hívek agapén látták vendégül a házaspárokat a templomkertben.

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert