Évfordulókat ünnepeltek Mezőkövesden

A Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom felszentelésének 20. évfordulóját október 13-án ünnepelték, s eme alkalomhoz kapcsolták a Szent István Katolikus Általános Iskola elindulásának és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mezőkövesdi csoportja megalakulásának 30. évfordulóját. Dr. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke 30 évvel ezelőtt káplánként szolgált az egyházközségben, és bábáskodott mind az iskola, mind a Máltai Csoport elindulásánál.

 

Az ünnepi alkalom kapcsán  történt a Szent István Katolikus Általános Iskola bővítésének és új tornatermének megáldása az iskolában, majd hálaadó szentmisét mutatott be Veres András püspök. A szentmise kezdetén elhangzott köszöntőben a település történetéről elhangzott összegzésben a katolikus élet megújulásáról, a közösségi élet fellendüléséről, az elmúlt 30 esztendő változásairól hallott beszámolót az ünneplő közösség.

Veres püspök szentbeszédében úgy fogalmazott: az első olvasmányban Salamon király hálát adott Istennek az új templomért. Ebből a tanításból megtudhatjuk, Istennek nincsen fizikailag körülhatárolható térre szüksége. Felvetődhet a kérdés, hogy miért van szükség templomra? Kell egy hely, ahol a lélek dimenziójába érkezve időt tölthetünk imádkozva, Isten jelenlétében időt tölhetünk. Az ősegyházban a kis közösség és az üldöztetés miatt a házaknál ünnepelték az Eucharisztiát. A növekedéssel kellettek azok az épületek, ahol Isten népe együtt tudott ünnepelni, így épültek a templomok. Mindegyik szent, megszentelt épület, itt imádkozik az ember, a teremtő Istennel keresve a kapcsolatot, ezért más ez e hely, mint a családi otthon.

A díszítés képekkel is ismerteti hitünk tanítását, a templom az Isten háza. Jézus úgy távozott a földről, hogy mégis itt maradt az emberek között, az Oltáriszentségben. Azt a csodát kínálja, hogy itt lakik közöttünk. A vendégnek pedig illik méltó szállást biztosítani. Mezőkövesden az itt élők megtapasztalták a szűkösséget a térben, ezért épült ez a templom. A város lakói örömmel építették ezt a templomot, rájuk emlékezünk, hogy volt bátorságuk mindehhez. Az egyház, Isten népe az oltár körül jön létre és növekszik, az életszentségben való megerősödés helyszíne a templom, itt jön létre a szeretetközösség. Ha Krisztust fogadjuk szívünkbe, az ő szeretetével fordulunk mindenkihez, a templomban ezt erősítjük meg magunkban. Itt hitünkről tanítást kapunk, mely nélkül félő, hogy Isten-ismeretünk hátrányt szenvedne, eltévelyednénk. Az ember eltévelyedik, ha nem kap hiteles tanítást, ha elhagyja a templomot.

Hamis az a gondolkodás, magatartás, ami azt mondja, hogy az ember tud vallásos lenni a templom látogatása, a szentmise nélkül is. Krisztus evangéliuma mélyebb elkötelezettséget igényel, ezért van szükségünk arra, hogy halljuk, magyarázatát megismerjük. Tábor hegyén Krisztus tanítványai példát adnak. Ha szeretjük Istent, örülünk a jelenlétének, ezért megyünk szentmisére, ha nem így teszünk, önmagunkat csapjuk be. Amire időt akarunk szentelni, annak alá tudjuk rendelni időnket. Ha Isten iránti szeretetünk élő, tudjuk úgy rendezni életünket, hogy a szentmise ott legyen életünkben. Aki Istennel kapcsolatban él, annak családjából nem fog hiányozni a szeretet. ezért imádkozunk. Tapasztaljuk meg, hogy Isten szeretete mindenki életét boldoggá tudja tenni – zárta szentbeszédét a püspök.

 

Bérczessy András

fotó: Szent István Televízió - Federics Róbert

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő