Többszörös ünnep a tenki katolikus általános iskolában

01

10 éve vette fenntartásába az Egri Főegyházmegye a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskolát. Az évforduló alkalmából a településre látogató Ternyák Csaba egri érsek nemcsak szentmisét mutatott be, hanem megáldotta az iskola kápolnáját is.

új

A Magyar Kormány és az Egri Főegyházmegye támogatásával, a szeretet és az összefogás erejével újították fel a település egykori pedagógus lakásának épületét. Megújult a fűtés, a csatornahálózat, a belső burkolat, valamint új bútorokkal szerelték fel az ingatlant. A közösségi térben kulturális programokat szervezhetnek, az iskolakápolna pedig alkalmas hittanórák, osztálymisék megtartására és bármikor lehetőséget biztosít a diákok és pedagógusok számára az elcsendesedésre.

07

Az épület megáldását követően a település hívei a Jézus Szíve templomban ünnepi szentmisén adtak hálát a felújítási munkálatok befejezéséért és az elmúlt 10 esztendőért. Prédikációjában a főpásztor örömét fejezte ki, hogy 10 évvel ezelőtt az önkormányzat, a pedagógusok és a szülők közösen Isten mellett, vagyis az egyházi fenntartás mellett döntöttek, mert szerették volna, hogy a felnövekvő generáció Jézus tanításának szellemében növekedjen.

06

Az olvasmányok tanításához kapcsolódva rámutatott Isten irgalmas szeretetére. Krisztus feláldozta értünk önmagát, hogy bűneinktől megszabadítson és jobb emberré tegyen bennünket. Bármilyen gyengeségünket, bűnünket megbocsátja. A katolikus iskola küldetése legyen a következő tanévben és a következő 10 évben, hogy Jézus megbocsátó és irgalmas szeretetét megismertesse minden diákkal,  egyre jobb közösséget építsen és jobb embereket engedjen ki a falai közül.

A szentmisét követően az ünnepség az iskola tornatermében ünnepi beszédekkel és a diákok műsorával folytatódott.

09

Racsekné Csapó Csilla igazgatónő köszönetét fejezte ki a fenntartónak, hogy szívügyének tekinti az intézmények fejlesztését, így Tenken az elmúlt 10 évben gyarapodtak az oktatásban használt felszerelések, energetikai felújítás keretében az épület szigetelése, nyílászárók cseréje és a fűtés korszerűsítése is megtörtént. A felújított környezetben könnyebb és hatékonyabb az oktató-nevelő munka, emellett változatos szabadidős programokat szerveznek az iskola 145 tanulójának. Mint mondta, a pedagógusok a keresztény értékekre építve segítenek a diákoknak abban, hogy művelt, tisztességes, emberséges, boldogságra törekvő emberré váljanak.

10

Szopkó Tamás polgármester különlegesnek tartja az ünnepet, hiszen mint mondta, hosszú évek álmai, tervei valósultak meg mind az egyházi fenntartás, mind pedig az eddig elhanyagolt épületrész felújítása által.

14

Lengyel Gyula plébános, iskolalelkész rendszeresen tart lelkigyakorlatot az intézmény diákjai és pedagógusai számára. Köszöntőjében arról beszélt, hogy az iskoláknak három lába, három forrása van. A tantermek az egyes tudományok, tantárgyak világába vezetnek be, a tornateremben az ember testileg, fizikailag fejlődik, a kápolna pedig a lelki feltöltődést biztosítja. Örömét fejezte ki, hogy immár ez a három forrás együtt ad erőt és jövőt a gyermekeknek.

12

Az ünnepség a gyermekek kulturális műsorával és a kápolna megáldásával zárult.

16bbbbb

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert