Ugyanaz a Lélek tölt el mindannyiunkat, Isten mégsem uniformizál!

(Kép: Szántó György/heol.hu - A képre kattintva megnézhetik a teljes galériát.)

Pünkösdvasárnap az egri bazilikában ünnepi szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek. A szentmise kezdetén a főpásztor örömét fejezte ki, hogy a hosszú karantén időszak után lassan kezdjük visszakapni a szabadságunkat, de az igazi szabadság, amire mi meghívást kaptunk a keresztény ember szabadsága, amelyet a Szentlélek hoz meg nekünk. Homíliájában úgy fogalmazott: Mindannyiunkat ugyanaz a Lélek tölt el ma is, mint akkor pünkösdkor az apostolokat. Nem tudták mi vár rájuk. Számítottak Jézus ígéretére, hogy elküldi a Vigasztalót, de nem tudták mit jelent ez. Azóta évszázadok teltek el, de most is ugyanaz a Lélek fogja össze az egyházat. A Szentlélek fűzi össze az emberiséget. Az a Lélek, amelyet a keresztségben mindannyian megkaptunk.

Ahhoz, hogy Isten Lelke lakozzék bennük, nemcsak a bérmálás szentsége segít minket. Minden szentgyónásban és szentáldozásban Jézus Lelke erősík meg bennünket. Ugyanaz a Lélek tölt el mindannyiunkat, Isten mégsem uniformizál! – hangsúlyozta. Mindannyian külön egyéniségek vagyunk és Isten Szentlelke tiszteletben tartja ezt. Ahogyan azt is, hogy mindannyian más és más ütemben vagyunk képesek befogadni Őt. Vannak, akiknek buktatókon keresztül megy ez. Van, aki azonnal kinyílik Isten Szentlelkére. Van, aki élete végéig küzd és keres. Isten szabadon hagyja ezt, nem uniformizál. A közösségeinket sem akarja uniformizálni. Minden családnak, minden embernek, minden egyházközségnek meg van a saját egyénisége, jellemzője. Isten közösségbe gyűjt minket és vezet, de örül az egyén egyediségének.

Ne feledjük, Pünkösd az egyház születésnapja – hívta fel a figyelmet Ternyák érsek. Ma ünneplünk és örülünk, hogy Isten egyházához tartozhatunk!

Majd a bérmálkozókhoz fordulva azt mondta: Azt kívánom nektek, hogy ez a nap ne csak emlék legyen számotokra, hanem újra és újra megerősödve tápláljátok magatokban az Istengyermekséget! Ne hanyagoljátok el a keresztény kötelességeiteket: az imádságot, a mindennapi jócselekedetet! Ne legyen olyan nap, hogy úgy térünk nyugovóra, hogy semmi jót nem tettünk! A napi jócselekedet átmelegíti a keresztény ember szívét. Ha segítünk, úrrá leszünk saját gyengeségeinket. Ebben segít minket a Szentlélek, a rendszeres templomba járás, a szentgyónás, a szentáldozás, és a napi jócselekedet. Ez segít megmaradni a helyes, az igaz, a jó úton.

Majd köszönetet mondott a bérmaszülőknek, hogy ezen az úton a bérmálkozókkal tartanak, s habár mindannyian úton vagyunk ebben az életben, mégis mindannyiunknak szükségünk van a segítségre. És ahogy segítenek a bérmaszülők, maguk is közelebb kerülhetnek a jó Istenhez.

A főpásztor Ignatius antiochiai pátriárka gondolataival zárta prédikációját: „Szentlélek nélkül távoli az Isten. A Szentlélekben a kozmosz felemelkedik, az Evangélium Ő vele életerő. a misszió Pünkösd lesz, a liturgia emlék és előrevezetés, az emberi cselekvés pedig Istené.”

A Szentlélek kiáradását kérve Ternyák érsek homíliája után kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a jelen lévő és erre felkészült keresztény híveknek.

Domán Vivien