Új templom épült Bánhalmán

01

Utoljára az 1300-as években állt templom a Kenderestől alig pár km-re található 500 fős lakossággal rendelkező Bánhalmán. A Tisza-tavi templomok útján II. – kulturális turisztikai desztináció elnevezésű pályázat segítségével 3 évvel ezelőtt indult meg a település templomának építése. – tudtuk meg a település plébánosától, Koltavári Attilától, aki a szentmise elején köszöntötte a jelenlévőket és háláját fejezte ki az építkezés megvalósulásáért.

Az új templomot Dr. Ternyák Csaba egri érsek szentelte meg március 22-én.

07

Prédikációjában a főpásztor emlékeztetett Szent István rendeletére, mely szerint minden 10 falunak építenie kellett egy templomot. Ma már minden település arra törekszik, hogy legyen saját temploma, így a bánhalmi emberek törekvése is megvalósult. „Kell egy hely, ahol az Istennel találkozhatunk. Találkozunk az imádság révén, a szent liturgia révén, a szentségekben való részesedés által. Isten itt gyűjti össze az ő népét. Itt alakít ki egy olyan közösséget, akikre azt lehet mondani, hogy ők Isten népe.” – mondta Ternyák érsek. Emlékeztetett, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel és a most felszentelt templomnak ez az egyik jelentősége, hiszen most már látható módon is szövetségre lép Isten a bánhalmaiakkal.

„Az egyes országok különböző szövetségeket alakítanak ki egymással, azért, hogy erősebbek legyenek. Most, amikor háborús feszültség van Európában, még inkább érezzük annak a jelentőségét, hogy erős szövetségeseink legyenek. Olyan nemzetközi szervezetekbe tartozunk magyar emberekként, amely nemzetközi szervezetek garantálják a biztonságunkat, garantálják a fejlődésünket. De ne feledkezzünk meg arról, hogy az igazán erős szövetség nem a földi szövetségek által valósul meg, hanem az az igazán erős, amit az Isten kötött meg velünk.”

09  

A Mindenszentek Litánia elimádkozása után az érsek megszentelte a templomot, mely az állam által pályázat útján biztosított közel 30 millió Ft, az Egri Főegyházmegye által nyújtott 25 millió Ft valamint az önkormányzat 3 millió Ft összegű támogatásából épült meg. A templom harangját a gyöngyösi Szent Bertalan Plébániatemplomból kapták, a padokat, berendezési tárgyakat, miseruhákat Olaszországból hozták. Az oltár mögött elhelyezett Szent Családot ábrázoló üvegablak korábban az Érseki Palota kápolnáját díszítette.

04

A szentmise végén elsőként Pádár Lászlóné Kenderes korábbi polgármestere köszöntötte a megjelenteket és ismertette a település történetét. „Ez a kis település nemcsak egy épülettel lett gazdagabb, hanem annak lehetőségével is, hogy az itt lakók lelkiekben is töltekezhetnek, helyben valósulhat meg olyan hitélet, mely még közelebb hozza egymáshoz a híveket.” A polgármester asszony örömét fejezte ki, hogy a településnek egy régóta dédelgetett álma vált valóra ezzel a templommal.

05

 

Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos, volt vidékfejlesztési miniszter igazi ünnepnek nevezte a templomszentelést, amelyben összefonódik a múlt, a jelen és a jövendő. Mint mondta, Bánhalma Jásznagykun-Szolnok megye egyik legrégebbi települése, igazi történelmi hely, révátkelő, templomos hely, sok-sok családnak generációkon keresztül az otthona. Jó néhány pusztítás és újraépülés váltakozott a múltban, de „elmondhatjuk azt, hogy újra egy erős közösség él itt évtizedek óta. Ma az Isten házával lesznek önök gazdagabbak, ami egyúttal a jövőbe vetett hitünket is megjeleníti. Egyetlen faluról, egyetlen városról sem mondhatunk le, és az ilyen és hasonló alkalmak mutatják azt, hogy össze tudunk fogni, és együtt tudjuk építeni a nemzet jövendőjét Bánhalmán, Kenderesen, a Nagykunságban, vagy hazánk bármely szegletében.” – zárta szavait a kormánybiztos.

„Ha vizet veszünk és lisztet, az nem csiriz, hanem kenyér. Ha téglát veszünk, fát és betont, az nem egy építési anyag, hanem az egy templom. Ha veszünk két embert, az nemcsak két ember, ha férfi és nő, akkor az egy pár. Ha házak vannak egymás mellett, az nem házsor, hanem az egy település, de csak akkor, ha lélek van benne. Ha lélek van a vízben és a lisztben, akkor lesz kenyér. Ha lélek van az építési anyagokban, a téglában, a fában, a betonban, akkor lehet templom, ház, iskola és ha az egymás mellett lévő házakban is van lélek, összetartozás, akkor az nemcsak házsor, hanem ez egy település. Bánhalma nemcsak egy házsor, nemcsak egymás mellett lévő házak sokasága, hanem egy település, amelyben van lélek, amelyben van erő, amelyben van összetartás.” – kezdte ünnepi beszédét F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. „Természetesen egy felszentelt templom már igazi templom. Én mégis azt mondom, hogy majd akkor lesz igazi templom, ha megtörténik az első keresztelő és az első esküvő. Biztos vagyok abban, hogy ebben a településben van annyi erő, van annyi életösztön, hogy már ebben az esztendőben meg fog történni az első bánhalmai keresztelő és az első bánhalmai esküvő. És akkor igazi templom és igazi közösség lesz itt. Önök megmutatták azt, hogy bármilyen kicsi egy település, bármilyen kicsi egy közösség, ha van benne erő, ha van benne kitartás, és van a közösségnek hite, bármire képes.”

Az ünnepi beszédek sorát Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés elnökének köszöntője zárta, aki rámutatott, hogy nemcsak lakás kell ahhoz, hogy egy településen éljünk, hanem otthon. „Nem pusztán épületek kellenek, hanem kell templom és kell iskola. És ha van templom, van iskola és lesz keresztelő és lesz esküvő és lesz hol az utolsó imádságot elmondani értünk, ha lesz honnan, akár az utolsó utunkra elindulni, akkor ez a közösség nemcsak ezer év után, hanem ezer év múlva is fennmarad.”

10

A szentmise után szeretetvendégséggel zárták az ünnepet a közösség tagjai.

 

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő