Új templomot szentelt az egri érsek Mocsolyáson

 

Érseki szentmise keretében szentelték fel 2021 október 16-án, szombaton Kisgyőr-Mocsolyás új templomát, a település védőszentje után Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Nemcsák Károly színművész szavalata hangzott el az ünnepi szentmise kezdetén. A templom építésére a József Attila Színház igazgatója és keresztlánya indított gyűjtést. A közadakozás mellett egyházi és állami támogatás tette lehetővé, hogy elkészüljön az 50-60 ember befogadására alkalmas templom.

Örömmel jöttünk össze, hogy felszenteljük az új templomot, hallgassuk hittel Isten igéjét, hogy a közösség lelki templommá növekedjen és az oltár körül összegyűlve gyarapodjon az égi szeretetben – mondta Ternyák Csaba egri érsek és meghintette a templom falait szenteltvízzel.

A főpásztor szentbeszédében a szentleckére, Pál apostol szavaira utalva rámutatott: mi is templom vagyunk, az élő egyház élő kövei, egymásra épülve. Nagy dolog, amikor egy falu templomot épít, a templom az első és legszebb ház minden településen, itt, Mocsolyáson is megtapasztalható ez! Elmondta: ritkán adatik meg egy püspök életében is, hogy templomot szentelhet, egy közösség életében pedig egyedi, örökre megmaradó emlék. A Jelenések Könyvében János apostol új földet és eget, új teremtést látott, mi is újjászületünk a keresztségben, s ez az új ember arra vár, hogy egyre több tere legyen Krisztusnak bennünk.

Ez nem egy imaház, ennek lakója van, a templomszenteléssel Krisztus beköltözik és itt marad közöttünk, Ő,  az örök élet kenyere, mellyel élve gyarapszik bennünk minden, ami krisztusi - tette hozzá.

A főpásztor köszönetet mondott mindazoknak, akik munkálkodtak a templom építésén: Nemcsák Károly színművésznek, aki élére állt a kezdeményezésnek, melynek nyomán a kormány is támogatta az építkezést. Köszönetet mondott Tállai András miniszterhelyettesnek a segítségért, a híveknek az imádságokért, és Szent Ferenc kistestvéreinek, akiknek ez a kilencedik temploma, közülük  négyen élnek itt közösségben. Sok nyelvben a templomot és az egyházat egyazon szó jelenti, s mi is tudjuk, hogy a templom az egyház, a mi közösségünk – mondta szentbeszéde végén a főpásztor.

„Az oltárt és a házat, melyet szolgálatunk által megkenünk szentelje meg erejével az Úr, hogy látható jelként hirdesse Krisztus és az Egyház titkát.” – e szavakkal folytatódott a templom szentelése. A szentáldozás után pedig a tabernákulumot is megszentelte Ternyák érsek.

Ezt követően Nemcsák Károly tolmácsolásában hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök üzenete, melyben a kormányfő a magyarságot ezer éves templomépítő nemzetnek nevezte, mely még most is emel templomokat. Köszönetet mondott az építőknek, s reményét fejezte ki, hogy hosszú évszázadokon keresztül fogja ez a templom hirdetni, hogy a keresztény magyarság él és virul a Bükk lábánál.

Az egyházközség nevében Ócsai Barnabás plébános fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a templom felépülhessen. Megköszönte, hogy a kormány a költségek nagy részének vállalásával jelét adta annak, hogy elkötelezett a keresztény értékek megőrzésében és továbbadásában. A település, Kisgyőr polgármesterének, Kékedi László Vilmosnak köszönetet mondott az ügy folyamatos és elkötelezett támogatásáért.

Tállai András miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő elmondta: sok évvel ezelőtt már érezte a település lakói részéről, hogy komoly szándékuk van a templom megépítésére. Időközben  emlékművet állítottak, közösségi házat alakítottak ki. Az számít, hogy egy település lakóinak mihez van hite, mit gondolnak magukról, mire képesek. Az itt élők példát adnak sokaknak és üzenik: élni szeretnének, magyar keresztény ember módjára. A politikus köszönetet mondott Nemcsák Károlynak, aki szülőföldje előtt tiszteleg azzal, hogy felkarolta az ügyet, köszönetet mondott Ternyák érseknek, aki – mint mondta – mindig odaáll a jó ügyek mellé, amikor látja, hogy a közösség akarja és támogtja azt. Tállai András hozzátette: a templom építésével egyidejűleg mintegy 15 kilométer út is megújult.

A szertartás végén Ternyák Csaba egri érsek elmondta még: nagy öröm számára, hogy templomot szentelhetett, s köszönetet mondott a Ferences Kistestvéreknek, köztük Barnabás testvérnek, hogy lelkesen munkálkodnak Krisztus ügyén.

 

Korábbi kép a most felszentelt templomról:

 

Képek a templom építéséről:

Bérczessy András

fotók: Szent István Televízió – Federics Róbert, http://szentferenckistestverei.hu,