„vállalkoztok arra, hogy életre szólóan kövessétek Jézus Krisztust”

Lektorokat és akolitusokat avatott Ternyák Csaba érsek november 21-én, az egri bazilikában. Előbbi a szentírási olvasmányok felolvasására nyer jogosultságot, utóbbi pedig az asztalszolga, aki rendkívüli esetben áldoztathat is.

Hagyományosan Krisztus Király ünnepének előestéjén, ünnepi szentmise keretében öltötték magukra a reverendát a másod éves papnövendékek az egri  Érseki Papnevelő Intézetben.  A szeminaristák elsőként megerősítették a kispapságra tett fogadalmukat, ezt követően pedig Buda Péter rektor megáldotta a papi ruhákat amelyeket végül magukra öltöttek a hallgatók.

A vasárnapi szertartás elején a székesegyházban a  főpásztor köszöntötte az avatandókat és arra kérte a jelenlévőket, imádkozzanak értük, hivatásukért. Buda Péter szemináriumi rektor szólította a  felolvasói, lektori szolgálatra valamint az akolitusi szolgálatra jelentkezőket az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közül, Michał Bartosz Muszyňsky, a Redemptoris Mater Missziós Szeminárium kispapjait hívta az oltár elé.

Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: Krisztus Király ünnepe öröm minden esztendőben, mert a mindenség királyaként ünnepeljük a megváltót, egyházmegyénkben pedig a kisebb rendek feladásának napja. Két világ találkozásával szembesülünk, a földi értelemben vett királyság különbözik attól, amit Jézus képvisel, ez sem időben, sem térben nem korlátozható. Isten igazságát, a szeretet igazságát képviseli, felkészítve bennünket arra, hogy egyszer majd Isten országának polgárai lehetünk. Ez az igazság nem relativizálható.

Előttünk áll a mai napon az Eucharisztia igazsága, hogy Jézus értünk adta magát és minden szentmisében értünk adja magát, hogy tápláljon bennünket és átvezessen abba az országba, ahol az ő királysága teljességében megvalósul. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is megerősített ebben bennünket, s erősíti identitásunkat. Az egyház ezeknek az igazságoknak a letéteményese, s hivatása, hogy tanúságot tegyen róla minden korban. „Ti vagytok azok, akik vállalkoztok arra, hogy életre szólóan kövessétek Jézus Krisztust, tanúságot tegyetek az ő igazságáról” – intézte szavait a főpásztor az avatandókhoz.

A szentbeszéd után az érsek megáldotta az avatandókat, akik ezután egyesével járultak a főpásztor elé, aki felavatta őket, s megkapták tőle megbízásukat hivatásuk gyakorlására.

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert, az Egri Szeminárium FB oldala