Városi keresztút Miskolcon

A szenvedőkért, a családokért és Miskolcért ajánlották fel a városi keresztutat

Immár ötödik alkalommal rendezték meg a városi keresztutat Miskolcon vasárnap, március 31-én. Mint korábban, most is a Szent Anna-templomtól a Mindszenti templomig vonult a becslések szerint több mint négyszáz hívő, énekelve, imádkozva. Szarvas Péter apát, kerületi esperes állította össze a programot, Belon Gellért püspök elmélkedéseit választva hozzá, és kiadott egy füzetet is, amely az imák, énekek szövegét tartalmazta.

A körmenetet Juhász Ferenc kanonok, mindszenti plébános vezette és a városi papság közül Mikolai Vince főesperes, diósgyőri plébános, dr. Berkes László újgyőri, dr. Sedon László hejőcsabai, Szalkai Z. József minorita plébános és Maksó Péter diósgyőri káplán is részt vett. A szerzeteseket Teréz anya nővérei, a Szeretet Misszionáriusai képviselték.

A körmenet a Szent Anna templomtól a Tizeshonvéd, a Hunyadi, a Széchenyi és a Szemere utcákon át vonulva ért a Mindszenti templomig. A több, mint kétórás úton örvendetes módon nemcsak az idősebb korosztály, hanem sok fiatal, iskolás gyermek is együtt vonult tanáraikkal együtt, hiszen mind a négy miskolci katolikus általános iskola, a Szent Imre, a Vörösmarty, a Gárdonyi és a diósgyőri Szent Ferenc iskola is képviseltette magát, és egy-egy állomáson az elmélkedés szövegét is felolvasták és vitték a keresztet a következő állomásig.

Rajtuk kívül a Szent Anna és a Mindszenti plébánia hívei, képviselőcsoportjai, a különböző közösségek, a rózsafüzér-társulatok, a karitászcsoport, a Kolping-család, a papok és szerzetesek, a szülők, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja, és más csoportok képviselői is vitték vállukon a keresztet egy-egy állomáson át. A rendezők biztosították a biztonságos haladást az egész útvonalon, hiszen több, lámpás kereszteződéseken át vezetett az út, ahol le kellett állítani a forgalmat.

A keresztutat a szenvedőkért, a családokért és a városért ajánlották fel. Örvendetes, hogy az évről évre megtartott keresztúton egyre több a résztvevő, még akkor is, ha az egyes plébániák külön is rendeznek szabadtéri keresztutakat is a templomiak mellett.

 

 

Szöveg:  Gróf Lajos       Fotók: Fojtán lászló