Védőszentjét ünnepelte a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános IskolaJanuár 18-án védőszentünket, Árpád-házi Szent Margitot ünnepeltük, akinek élete, töretlen hite és a szeretet által vezérelt cselekedetei példa értékűek számunkra. Iskolánk 1998-ban vette fel Szent Margit nevét. Most, amikor őt ünnepeltük, büszkeség és boldogság tölt el minket, hogy egy korát meghaladó, szilárd elveket és komoly elhatározásokat megvalósító, ugyanakkor törékeny királylány a védőszentünk. Szentmise után rövid műsor következett, majd átadásra került a szülői munkaközösség által alapított Szent Margit-díj és Szent Margit Osztály-cím.

A díjakat Ft. Lóczi Tamás esperes úr áldotta meg. A díjat azon tanulók kapják, akik tanulmányaikban kimagasló eredményt értek el és hitéletük példaadó. Idén két nyolcadikos diák érdemelte ki a díjat. Szeretettel gratulálunk Géczy Márknak és Tóth Fruzsinának. A Szent Margit Osztály címet a 7. osztály nyerte el. Gratulálunk valamennyi hetedikes tanulónak! A díjakat Fábrikné Király Klára igazgatónő és Hlinyánszky Tamás, a szülői munkaközösség vezetője adta át. Az alsósok osztályközösségükben ünnepeltek. Megismerkedtek Szent Margit életével. Hazánk egyik szomorú történelmi időszakában, a tatárjárás napjaiban született a királylány, akit szülei, IV. Béla király és Mária királyné Istennek ajánlottak fel, ha megszabadítja az országot a megszállástól. Ma is hozzá fordulhatunk és segítségét kérhetjük hazánk védelméért. Interaktív foglalkozáson a tanulók feldolgozták a szent fogalmát is.

Mindannyian meghívást kaptunk az életszentségre. Szentté válásunk útján sok segítséget kapunk. A gyerekek hálát adtak a személyekért és dolgokért, melyek segítik őket szentté válásuk útján. (Jézus, apa, anya, nagyik, család, pap bácsik, tanítók, barátok, ima, Biblia, templom, zene, szeretet, egymásra figyelés…) Ezek életünk útjelző táblái is. Útravalóul megismerkedtek Szent Margit hazáért vállalt életáldozatával és jelmondatával: „Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.”

 

Juhász Tiborné