„Véglegesen elköteleződtök Krisztusnak és az ő egyházának” – pap- és diakónusszentelés Egerben

IMG_2564 

(A képre kattintva galéria nyílik!)

2022. június 18-án a az egri főszékesegyházban Ternyák Csaba egri érsek áldozópappá szentelte Michele Gervasoni, Hágen Pál Tamás, Herbst Ádám, Kerekes Gábor, Péter Vilmos, Carlos Sirer Melis diakónusokat és diakónussá szentelte Czárán Bálint, Pietro Trevisan akolitusokat.

A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott: örömünnepre jöttünk össze, hat újmisés pappal és két diakónussal ajándékozott meg bennünket az Isten. Az érsek köszöntötte a jelenlévőket és a jubliláns lelkipásztorokat.

Az evangéliumot követően az Egri Érseki Papnevelő Intézet és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elöljárói szólították a szentelendőket és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra.

préd távoli totál

Ternyák érsek beszédében az evangéliumot felidézve úgy fogalmazott: Isten országát és annak igazságát keressétek, ne aggódjatok a holnap miatt! Szorongás, fenyegetettség légköre  vesz körül bennünket, a háború, az infláció miatt. Az Ószövetségben is olvashatunk hasonló helyzetről, már a választott nép történelmében is volt káosz, gyilkosság, hűtlenség. Isten ügye látszólag vesztésre áll a világban.

préd közeliii A válság a bűnbeesés óta tart, a világban tapasztalható rossz sok embertársunkkal elhiteti, hogy a pirospozsgás bűn véglegesen legyőzheti a sápadt erényt. A gonoszság erejét megtörte Jézus jósága, ezért inkább azon kell csodálkoznunk és hálát adnunk, hogy sok jóság van a világban. Élesítsük ki érzékszerveinket, hogy minél több jót fedezzünk fel egymásban és a világban és mutassuk be! Mi,  keresztények akkor leszünk igazán kovász a világban, ha ezt megtesszük. Nem a rosszra kell figyelnünk. A hegyi beszédben azt kéri Jézus követőitől, hogy a bennük lakó Szentlélekre és az Úrra figyeljenek. A Mester iránti szeretet legyen tetteitek mozgatórugója!

préd közelebbi

A szentelendőkhöz fordulva az olvasmányt idézve rámutatott: a prófétákra nem hallgatott a nép, s ez ma is így van. A ti küldetésetek is arról szól, hogy visszavezessétek az embereket a helyes útra és ti is meg fogjátok tapasztalni, hogy sokan nem hallgatnak majd rátok.  Szelíd szeretettel, türelemmel és határozottan kell hirdetnetek az Örömhírt, úgy, hogy lelki akkumulátoraitokat folyamatosan feltöltve tartsátok. Arra kaptok küldetést, hogy osztozzatok Jézus Krisztus prófétai, papi és királyi küldetésében.

Hálát adunk ma értetek Istennek és köszönetet mondunk nektek, hogy vállaljátok a szolgálatot és imádkozunk, hogy a példátok bátorítás legyen azoknak, akik még nem hallották meg Isten hívó szavát. Véglegesen elköteleződtök Krisztusnak és az ő egyházának, ez különös érték, mert ma az erős elköteleződés nagyon ritka.

Ternyák érsek köszönetet mondott a szemináriumok elöljáróinak, tanárainak a hivatások gondozásáért, a híveknek az imádságért, s Isten áldását kérte azokra a családokra, akik papot adnak az egyháznak.

A szerpapjelöltek a főpásztor előtt tanúságot tettek szándékuk tisztaságáról, hogy magukat az egyházban egészen Krisztusnak szentelik, majd engedelmességet ígértek. Ezt követően az áldozópapságra készülők az érsek kérdéseire válaszolva nyilatkoztak szándékukról és engedelmességükről.

szentelés oltár előtt jobb

A szentelendők annak jeléül, hogy meghalnak a világnak és csak Istennek akarnak élni arcra borultak az oltár előtt. Ezután Ternyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai kézrátétellel fogadták be az új áldozópapokat az egyházmegye papi közösségébe.

szentelés megkenés táv9lr

A beöltözést és a krizmával történő megkenést követően az újmisések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét.

HMM_0664

A szertartást közvetítette a Szent István Televízió, a felvétel itt nézhető vissza:

 

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Huszár Márk és Szent István TV