Veni Sancte - főegyházmegyei tanévnyitó Törökszentmiklóson

 

A járványügyi helyzet miatt szűkebb körben tartották az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek tanévnyitó Veni Sancte szentmiséjét és a Szent Gellért-díjak átadását augusztus 30-án 10 órától, a törökszentmiklósi Szentháromság-templomban.

Az eseményt a Szent István Televízió élőben közvetítette Youtube csatornáján, ahol a teljes szertartás visszanézhető.

A szentmise kezdetén a helyi közösség fiataljainak rövid  előadása után a plébánia képviselőtestülete nevében köszöntötték a főpásztort, hálát adva azért, hogy a főegyházmegye oktatási intézményeket működtet, melyek közül az óvoda bővülhetett. Soltész Miklós államtitkárnak a kormányzat ezirányú támogatásaiért mondott köszönetet az egyháztanács képviselője.

 Bordás Péter plébános úgy fogalmazott: a város ebben az évben számos évfordulóra emlékezik, a település újratelepítésének 300. évfordulója van, a templomot 120 éve vették birtokba a hívek és 200 évvel ezelőtt született Pánthy Endre választott püspök, aki a város intézményeinek létrehozásában vállalt komoly szerepet. Az általános iskola az ő nevét viseli, 10 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába.  Törökszentmiklóson egy Fájdalmas Anya szobrot őriznek, a Nagykunság egyetlen Mária kegyhelyén, a kálvária templomban. Ezt az örökséget folytatni kell, az új óvoda jó alap az építkezéshez, mely folytatódik általános iskolában és a középiskolában. A plébános köszönetet mondott Ternyák érseknek, hogy ebben a jubileumi esztendőben ellátogatott ide és itt tartják a főegyházmegye központi tanévnyitóját.

Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszönetet mondott az elmúlt tanévért, melyben az új kihívásoknak meg tudtak felelni a fiatalok a tanárok, szülők és az egyházmegye, valamint az állam segítségével. Ha egy számonkérés elmarad, nem szoktak tiltakozni a diákok. A Szentatya elhalasztotta ismert okok miatt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, ez adott okot arra, hogy a  tanév mottója egy segítő gondolat legyen ebben az ajándékba kapott évben: „van itt egy gyermek”. A csodálatos kenyérszaporítás történetéből vett mondat sok más mellett a közösség értékeire, az áldozatos önzetlenségre utal. Mindenki megtalálhatja életében, gondolataiban azt, ami felkészíthet bennünket a kongresszusra.

 

Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében Szent Pál apostol szavait idézte az olvasmány  nyomán: „alakuljatok át!” Ez az ember életprogramja, egy olyan átalakulás, amire mindannyian készülünk, s mely teljeségében életünk végén valósul meg, amikor alkalmasak leszünk arra, hogy belépjünk Isten örök jelenébe.Az átalakulás sokáig tart, egész életünkben arra kapunk meghívást, hogy fokozatosan tegyük ezt. A tanév mottója – „van itt egy gyermek” – jól mutatja, hogy a gyermeket azért neveljük, formáljuk, hogy átalakuljon folyamatosan.

Szívünk mélyén mindannyian őrzünk valamit gyermeki énünkből, bár mi is átalakultunk. A Szentírás arra is figyelmeztet, hogy ez az átalakulás nemcsak testünkben mutatkozik meg, hanem egy belső átalakuláson is keresztül megyünk, felkészülve a végső átalakulásra. Ebben a Szentlélek segít bennünket, akik kérünk, hívunk most, a tanév elején is, hogy intézményeinkben a fiatalok és a pedagógusok az ő segítségével alakuljanak át, jobbá legyenek, formálódjanak, s Jézus Krisztus arca kirajzolódjon bennük.

Ez az átalakulás jelen van Jeremiás próféta életében, aki elkeseredett állapotban vádolta Istent azzal, hogy becsapta, mert az emberek nem követik őt, tanítását. Pedig emlékszik rá, hogy fiatalon, amikor az Úr meghívta prófétának, erőt ígért és adott neki. De azt tapasztalta, hogy hiába hirdeti Isten szavát, nem hallgatnak rá az emberek. De az átalakulás folyamata nála is megmutatkozik. A pedagógust is számtalanszor megkísértheti a gondolat, hogy hiábavalóak erőfeszítéseik, miként a papokat is érheti ilyen önvád. Ilyenkor a próféta szava adhat vigasztalást: „De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam elviselni.” Erőt kapott a nehézségek leküzdésére. Ez a szülők, pedagógusok, lelkipásztorok tapasztalata is, hogy számos kudarcon kell átmenni, ez nem egy egyszerű feladat.  Ha fokozatosan nyitottak vagyunk arra, hogy megújuljunk, akkor ezt azért tesszük, hogy felismerjük Isten akaratát és akkor a Szentlélek segítségünkre siet. Ugyanez történt Szent Péter apostollal, aki lelkes tudott lenni, de amikor ez alábbhagyott, mindent oda akart dobni. Át kellett neki is alakulnia ahhoz, hogy az Úr szándéka szerint szikla legyen, egy hosszan bejárt út végére. Senki sem született szentnek, sőt, még kereszténynek sem. Keresztelésünkkor lettünk azzá, s akkor kezdődött átalakulásunk a Szentlélek segítségével, mely a szentségek mindegyikében ott van. Az Eucharisztiával táplálkozva fokozatosan átalakulunk, s alkalmasak lehetünk arra, hogy bejussunk Isten országába.

A főpásztor Pilinszky János Átváltozás című versét idézte szentbeszéde zárásaként:

„Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.”

 

A szentmisét követően dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fennhatóság osztályvezetője olvasta fel a Szent Gellért-díjban részesülők laudációit. A díjazottak mind szakmai pályájukon, mind hitéletükben példamutatóan tevékenykednek. Az elismeréseket Ternyák Csaba egri érsek adta át.

A díjazottak:

 

Pércsi Edit igazgatóhelyettes – arany (Andrássy György K. Közgazdasági – Eger)

Gáspárné Ali Júlia igazgató-helyettes – arany (Szent István K. Ált. Isk.  – Mezőkövesd)

Dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató – arany (Szent Imre R. K. Ált. Isk.,  és Óvoda – Miskolc)

Lovász Tiborné óvodapedagógus, hitoktató – arany (Petrovay György K. Ált. Isk., AMI, Óvoda – Nagykörű)

Kóródi Benedek karbantartó – ezüst  (Széchenyi István K. Ált. Isk. – Füzesabony)

Tési Ildikó-tanár, hitoktató – ezüst (Szent György K. Óvoda  Ált. Isk. – Jászalsószentgyörgy)

Juhászné Nyusti Klára igazgatóhelyettes – ezüst (Szent Erzsébet K. Ált. Isk. – Sárospatak)

Elismerő oklevelet és miniszteri Pedagógus Szolgálati Emlékérmet  kapott a nyugállományba vonuló Kocsis Erzsébet, a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Pánthy Endre Általános Iskola és Szent Kristóf Óvoda vezetője. Bordás Péter plébános az egyházközség nevében köszönte meg az intézményvezetőnek a közös munkát, s csatlakozott hozzá Markhót Imre polgármester is.

Ezt követően Ternyák Csaba egri érsek ünnepélyesen megnyitotta az Egri Főegyházmegyében a 2020-2021-es tanévet.

Ezután megkoszorúzták Pánthy Endre síremlékét, majd a főpásztor megáldotta a  Szent Kristóf Óvoda épületét. Soltész  Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár az átadáshoz kapcsolódva beszédében Az ősi küldött című könyvből, Tormay Cécile szerzeményéből a regény egyik szereplőjének átalakulását, megtérését idézte. Küldötté vált, mert az elöljárója felismerte képességeit, mellyel a tatárjárás után, a pusztítás után újból az élet elindítására tud buzdítani mindenkit.  A politikus elmondta: most is ilyen küldetésünk van, s ebben nagy a szerepe a pedagógusoknak, a közösség szolgálatában. Az államtitkár méltatta az Egri Főegyházmegye erőfeszítéseit, mellyel az oktatás ügyét szolgálja. Hozzátette: katolikus óvodában, iskolában országszerte mintegy 110 ezren kezdik a tanévet, ebből több mint 20 ezer itt a főegyházmegyében.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió