A Szinódus imája

Előtted állunk, Szentlélek,

és a te nevedben gyűltünk össze.

Egyedül te vezess minket,

lelj otthonra a szívünkben;

taníts minket a követendő útra,

és arra is, miként járjunk rajta.

Gyengék és bűnösök vagyunk;

Add, hogy ne szítsunk zűrzavart.

Ne engedd, hogy hitbeli ismereteink hiányosságai

tévútra vezessenek,

vagy hogy részrehajlás befolyásolja döntéseinket.

Add, hogy megtaláljuk benned az egységet,

hogy együtt haladhassunk az örök élet felé,

és ne térjünk el az igazság útjától,

sem attól, ami helyes.

Mindezt tőled kérjük,

aki minden időben és mindenütt munkálkodsz,

az Atyával és a Fiúval egységben,

mindörökkön örökké. Ámen.

Letöltés pdf-ben: A_Szinodus_imaja