Szinódusi kérdéssorok

logo_HU_transparent_fekvo_egri_egyhazmegyes_fejlec

Ferenc pápa püspöki szinódust hívott össze 2023 őszére, aminek témája az Egyház szinodális jellege.

Mit jelent a szinodalitás?

Ferenc pápa a szinódus összehívásával arra hívja az egész Egyházat, hogy reflektáljon a saját életére és küldetésére. Ebben a folyamatban, amelynek kulcsszavai a közösség, részvétel, küldetés, minden embernek helye és szerepe van!

A „szinódus” egy ősi szó az Egyház hagyományában, és azt az utat jelzi, amelyen Isten népe együtt jár. A szinodalitás mindenekelőtt azt a sajátos stílust jelenti, amely az Egyház életét és küldetését jellemzi: Isten népe együtt vándorol, és abba a közösségbe gyűlik, amelyet az Úr Jézus hívott egybe a Szentlélek erejével, hogy hirdesse az evangéliumot.

Isten egész népe a keresztség által közös méltóságban és hivatásban osztozik. Keresztségünk alapján mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy aktív részesei legyünk az Egyház életének. A plébániákon, közösségekben, lelkiségi mozgalmakban és a közösség más formáiban nők és férfiak, fiatalok és idősek, mindannyian meghívást kapunk arra, hogy meghalljuk egymást, hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait, amely buzdít, hogy az Evangéliumot hirdessük, szóban és a szeretetszolgálat által. A Szentlélek azért jön, hogy emberi erőfeszítéseinket irányítsa, életet és életerőt leheljen az Egyházba, és mélyebb közösségbe vezessen minket a világban való küldetésünk érdekében.

Miközben az Egyház elindul ezen a szinódusi úton, arra kell törekednünk, hogy a hiteles meghallgatás és megkülönböztetés tapasztalataiba merüljünk, és hogy azzá az Egyházzá váljunk, aminek Isten akar minket. A szinodalitás tehát nem annyira egy esemény, sokkal inkább egy stílus és egy létmód, ahogyan az Egyház a küldetését a világban beteljesíti. A jelenlegi szinódusi folyamatot, amelyre vállalkozunk, egy alapvető kérdés irányítja: Hogyan  történik  ez  az  „együtt  haladás”  ma  Egyházunkban?  Milyen  lépésekre  hív minket a Lélek, hogy szinodális egyházként növekedjünk az „együtt haladásunkban”?

Ennek a szinódusi folyamatnak a célja nem csupán egy sor gyakorlat elvégzése, amely elkezdődik és aztán abbamarad, hanem inkább egy olyan utazás, amely hitelesen növekszik a közösség és a küldetés felé, amelynek megélésére Isten hívja az Egyházat a harmadik évezredben. Ez a közös utazás arra hív meg minket, hogy újítsuk meg mentalitásunkat és egyházi struktúráinkat az idők jeleinek fényében.

Isten egész népének meghallgatása az Egyházat abban fogja segíteni, hogy olyan lelkipásztori döntéseket hozzon, amelyek a legjobban megfelelnek Isten akaratának, hogy az Egyház szolgálhassa az Isten és az emberiség párbeszédét, és egy olyan Egyházzá legyen, amely gyümölcsözőbben szolgálja a mennyek országának eljövetelét.

Éppen ezért fontos számunkra és a szinódusi előkészülethez tartozik, hogy meghallgassuk ezekről a témákról az Egri Főegyházmegyében élő embereket, valamint megismerjük véleményüket a Katolikus Egyházról.

Az Egri Főegyházmegye szinódusi munkacsoportjának javaslatai alapján Ternyák Csaba egri érsek véglegesítette azokat a kérdéssorokat, melyekkel egy-egy célcsoport: a papság, a szerzetesek, az intézményi munkatársak, az egyházközségi képviselőtestületek, az ifjúsági csoportok, a lelkiségi mozgalmak és családi közösségek, a karitatív szervezetek, a hitoktatók, a köznevelési és felsőoktatási intézmények körében általánosan és specifikusan is mérhetővé válhatnak az egyes csoportokat jellemző sajátosságok. A kérdőíveknek a jelenlegi helyzet felmérése mellett a jövőkép megfogalmazása is kiemelt célja. 

A bárki számára kitölthető és az egyes célcsoportok speciális kérdőíveit, melyeket a szinodus@egriegyhazmegye.hu címre kell visszajuttani, valamint a szinódusi segédanyagot az alábbi linkekre kattintva tudják letölteni: 

(Kérjük, hogy mindenki a saját célcsoportjának megfelelő kérdőívet töltse ki!)

Bárki által kitölthető, általános kérdőív: SZINÓDUSI KÉRDŐÍV - általános

Papság által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_01_PAPSÁG

Szerzetesközösségek által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_02_SZERZETESKÖZÖSSÉGEK

Érsekség központi intézményeinek munkatársai által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_03_ÉRSEKSÉG KÖZPONTI INTÉZMÉNYEI 

Egyházközségi képviselőtestületek tagjai által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_04_KÉPVISELŐTESTÜLETEK 

Ifjúsági csoportok által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_05_IFJÚSÁGI CSOPORTOK 

Lelkiségi mozgalmak és család közösségek által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_06_LELKISÉGI MOZGALMAK ÉS CSALÁD KÖZÖSSÉGEK 

Karitász csoportok és karitatív közösségek által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_07_KARITÁSZ CSOPORTOK ÉS KARITATÍV KÖZÖSSÉGEK 

Hitoktatók által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_08_HITOKTATÓK 

Katolikus köznevelési intézmények által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_09_KATOLIKUS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 

Felsőoktatási intézmények által kitölthető kérdőív: Szinódusi kérdések_10_FELSŐOKTATÁS (EKKE, SZEMINÁRIUMOK)

Szinódusi segédanyag (elsősorban az egyes célcsoportok moderátorai és csoportvezetői számára):Szinódusi segédanyag