A magyar főpásztorok ad limina látogatáson jártak a Szentatyánál

2001 és 2008 után 2017-ben ismét ad limina látogatáson vettek részt a Vatikánban a Magyar Püspöki Konferencia tagjai november 20-tól november 25-ig.

Az "ad limina apostolorum", a megyéspüspökök szabályos időközönként kötelező látogatása az apostolok küszöbénél, azaz Szent Péter és Pál apostolfejedelmek sírjánál tett ősi zarándoklat Rómában. A főpásztoroknak ennek során be kell számolniuk egyházmegyéjük helyzetéről a Szentatyának és az illetékes szentszéki hivataloknak.

Bár az ad limina látogatások intézményének eredete bizonytalan, történelmi előzményei közé tartoznak az apostolok sírjánál tett  zarándoklatok, a szuffragán egyházmegyék püspökeinek metropolitájuknál tett látogatásai, az itáliai püspököknek a római zsinatokon való részvételi kötelezettsége egyaránt. Ezek később kiterjedtek a pápa által szentelt minden püspökre, valamint az érsekeknek a 11. sz. közepétől általános kötelezettsége, hogy Rómába utazzanak a pallium átvételére.

Kezdetben a látogatások rendszeressége nem volt általános. Gyakran adtak alóla felmentést: hosszabb időt engedélyeztek az egyes látogatások között, de akár úgy is, hogy egyes püspököket hosszú időre teljesen mentesítettek alóluk.

Az ad limina látogatások helye rendes körülmények között - az „ahol a pápa, ott Róma” elv alapján - Róma, de az avignoni fogság idejében Avignon volt.

V. Sixtus 1585-ben a Romanus Pontifex konstitúciójában a látogatások gyakoriságát a távolságtól függően 3-10 évben állapította meg. A magyarok számára négy év volt az előírt gyakoriság.

Végül kisebb módosítások után 1909-ben X. Pius A remotissima kezdetű dekrétuma szabályozta újra, melyet 1917-ben a CIC 340-41. kánonja követett. Eszerint az európai püspököknek meghatározott sorrendben 5 évente, a többi főpásztornak pedig 10 évente kell ad limina látogatást tenniük, ám az egyáhmegyéjük állapotáról szóló jelentést ez utóbbiaknak is 5 évente be kell terjeszteniük. 1959 óta a kötelező látogatást a tábori püspököknek is előírták.

A jelenleg hatályos jog szerint, a CIC 400. kánonja szerint:

1.  §.  A  megyéspüspök  abban  az  évben,  amikor  jelentését  a  pápának  be  kell terjesztenie,  hacsak  az  Apostoli  Szentszék  másként nem  rendelkezik,  utazzék  Rómába megadni a tiszteletet Szent Péter és Pál apostol sírjának, és jelenjék meg a római pápa előtt.  
2.  §.  Ennek  a  kötelességének  a  püspök  személyesen tegyen  eleget,  hacsak  ebben  törvényes akadály  meg  nem  gátolja;  ebben  az  esetben  a  kötelességnek  koadjutora  vagy  segédpüspöke útján  tegyen  eleget,  ha  rendelkezik  ilyennel,  vagy olyan  egyházmegyéjéhez  tartozó  alkalmas pap útján, aki az egyházmegyében is lakik.

A magyar főpásztorok idei ad limina látogatásával kapcsolatos, a Magyar Kuríron megjelent, általunk összegyűjtött cikkeket az alábbi linkekre kattintva olvashatják el:

1. Erdő Péter: A lovári nyelvű miséről is szó lesz a magyar püspökök vatikáni látogatásán

2. A magyar főpásztorok „ad limina” látogatásra készülnek Rómába

3. Erdő Péter: Ősi szokás az, hogy a püspökök elzarándokolnak az apostolok „küszöbéhez”

4. Megáldotta a pápa a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjét

5. Erdő Péter: Aktuális egyházi és társadalmi kérdésekről beszélt Ferenc pápa a magyar püspökökkel

6. Ferenc pápánál kezdték a magyar püspökök az ad limina látogatást

7. Krisztus bennünk az örök élet, a feltámadás a reménye – A magyar püspökök a Szent Péter-bazilikában

8. Látogatást tettek a magyar püspökök a Pápai Magyar Intézetben

9. Magyar püspökök a pápánál – Mohos Gábor a találkozás kulisszatitkairól

10. A magyar püspökök ellátogattak a Keleti Egyházak Kongregációjába

11. Keletről jön a lux, nyugatról a luxus – Kiss-Rigó László a magyar püspökök ad limina látogatásáról

12. A magyar püspökök felkeresték a Német-Magyar Kollégiumot

13. „Mit tesz Isten, én is december 17-én születtem” – Márfi Gyula az ad limina látogatásról

14. „Én megköszöntem neki a szegények világnapját” – Beer Miklós az ad limina látogatásról

15. „Ez volt a legszemélyesebb találkozás” – Veres András az ad limina látogatásról

16. Veres András mondott homíliát a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában

17. „A Ferenc pápával való találkozást a Lélek vezette” – Kocsis Fülöp az ad limina látogatásról

18. Erdő Péter: Ferenc pápa érti a problémáinkat és támogatja a munkánkat

19. „Érezni lehetett a családok iránti szeretetét” – Bíró László püspök az ad limina látogatásról

20. „Minden regiszteren játszanunk kell” – Bábel Balázs érsek az ad limináról

21. A pápa kérdése lelkiismeret-vizsgálatra indított minket – Palánki Ferenc az ad limina látogatásról

22. Igazi hitbeli találkozás volt a pápával – Ternyák Csaba az ad limina látogatásról

23. „Tanulni jöttem” – Varga László kaposvári megyéspüspök az ad limina látogatásról

24. A Szentatyában is van félelem az iszlámmal kapcsolatban – Székely János az ad limina látogatásról

25. Fontos, hogy megértsük a mai ember küzdelmeit! – Udvardy György az ad limina látogatásról

26. „Jó katolikusnak, kereszténynek, szerzetesnek lenni” – Szocska A. Ábel az ad limina látogatásról

27. A Szentatya nem olyan, mint amit mutattak nekünk – Spányi Antal az ad limina látogatásról

28. A romapasztorációban is merjünk nagylelkűbbek lenni – Orosz Atanáz az ad limina látogatásról

29. A Szentatya az irgalmas Istent képviselte számunkra – Várszegi Asztrik az ad limina látogatásról

30. Célirányos és eligazító válaszokat kaptunk a Szentatyától – Varga Lajos az ad limina látogatásról

31. „A Szentatya jól leszedett a lábunkról” – Cserháti Ferenc az ad limina látogatásról