Alkotó évtizedek a főegyházmegye szolgálatában

Egész napos szakmai konferenciát tartottak Egerben Szmrecsányi Lajos egri érsek életéről, munkásságáról az Egri Érseki Palota Látogatóközpontban. A résztvevők az alkotó életpálya mellett megismerhették a korszak jellegzetességeit, társadalmi viszonyait is.

Dr. Horváth István, az egri Főegyházmegyei Levéltár igazgatója köszöntőjében elmondta: 75 esztendővel ezelőtt hunyt el Szmrecsányi Lajos egri érsek, aki egy vészterhes időszakban, hosszú időn át vezette az egyházmegyét.

Ternyák Csaba egri érsek nyitóbeszédében kiemelte: tisztelettel és szeretettel kell adóznunk Szmrecsányi Lajos emlékének. Rámutatott: általában két egri főpásztor személyét szokták kiemelni, Eszterházy püspök és Pyrker érsek alakját, s ez a konferencia alkalmat ad arra, hogy Szmrecsányi nagyságára is ráeszméljünk. Háborúk, forradalmak korszaka, személyes támadások sora nehezítette életét, mégis kitartóan ellátta feladatait. Az egri érsek kiemelte: nem egy-egy személy tevékenységét, életpályáját kell néznünk, hanem azt, hogy az hogyan illeszkedik a kétezer éves egyház életébe. Szmrecsányi Lajos nem a múlt alakja, tovább él munkásságában közöttünk, bennünk lüktet és inspirációt ad. Érdemes személye mellett még két másik főpásztor életét is idekapcsolni, Bartakovics Béla és Samassa József főpásztorokat, akik Szmrecsányi Lajossal egybeszámítva közel egy évszázadon át kormányozták az egyházmegyét. Fontos tudni, hogy Samassa József érsek-bíboros szoros kapcsolatban volt Szmrecsányi Lajossal, munkatársak voltak. A 75 éve elhunyt főpásztor 61 éven át szolgálta egyházmegyéjét, jól ismerte annak minden területét.

Szmrecsányi Lajos a Felvidékről származott, ahonnan most is vannak hivatások a főegyházmegyében. Családtagjai is buzgón szolgálták az egyház és a köz ügyeit, testvére, Pál püspök volt, Szmrecsányi Miklós pedig művészettörténészként alkotott maradandót. Érdemes külön is vizsgálni, hogy Szmrecsányi Lajos Eger városáért mennyit tett, adományokkal, szervező munkával és szociális tevékenységével, jövőre pedig arra emlékezünk, hogy egy évszázaddal ezelőtt az Érsekkertet az egriek tulajdonába adta. Köszönettel tartozunk tehát Szmrecsányi Lajos szolgálatáért – zárta köszöntőjét Ternyák Csaba egri érsek.

A konferencián számos nézőpontból vizsgálták a nagyformátumú érsek tevékenységét. Ismertetőt kapott a hallgatóság a főpásztorról alkotott képről a sajtó tükrében, megismerhette építő munkásságát a háborúk sújtotta területen, az intézményrendszer alakításában, az egyházigazgatás terén.  A program résztvevői a korszakot is megismerhették, a háború terheit, az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság vészterhes idejét. Mint elhangzott: a művelt és udvarias főpásztor határozottan kormányozta a főegyházmegyét, s nyitott volt a kor változásaira is.

Az előadók egyetértettek abban, hogy a rendkívül gazdag életpálya még számos területen kínál kutatnivalót a tudományos életben tevékenykedőknek, s ugyanilyen fontos, hogy minél szélesebb kör megismerje Szmrecsányi Lajos egri érsek munkásságát.

A konferencia előadásait rögzítette a Szent István Rádió és Televízió, így azok szerkesztett változata hamarosan elérhető lesz a nagyközönség számára is.

szöveg: Bérczessy András; fotók: Balogh Ferenc