Egészségnevelési hét a törökszentmiklósi Pánthyban

"A 2017. november 27-től december 4-ig tartó időszakban tanórai és tanórán kívüli programsorozatot szervezett diákjaink számára katolikus általános iskolánk természettudományi munkaközössége. A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda folyamatos egészség-és környezeti neveléssel, mindennapos testedzéssel igyekszik hatékonyan formálni a tanulók szemléletét. Ezzel is hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy diákjaink szellemileg és fizikailag is egészséges felnőttekké váljanak, és figyeljenek a teremtett világ védelmére. Nincs ez másként a Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézményünkben sem. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve három kategóriában kaptak feladatokat a gyerekek.

Az 1-3.évfolyam tanulói az osztálytanítók irányításával természetismeret órákon és napközis foglalkozásokon szerezhettek újabb ismereteket az egészségvédelem és környezetünk védelmének témaköréből. Sok-sok érdekes, játékos feladat várta őket, mely során elméleti ismereteiket gyarapíthatták, és ezek gyakorlati is sor került.

A 4-5. valamint a 6-8. évfolyamosok osztályonként csapatokat alakítottak. A csapatok fogászati, táplálkozási, környezetvédelmi vetélkedőkön mérhették össze tudásukat, képességüket. Meghívtuk a zsűribe iskolánk védőnőjét, Károlyfiné Szászi Anitát is. Sok változatos elméleti-és gyakorlati feladat tette színessé a vetélkedést. Természetesen a jutalmazás sem maradt el. A programokon jó volt a hangulat, reméljük, hogy minden tanulónk tett egy lépést afelé, hogy egészségesebben éljen, és figyeljen az őt körülvevő világra" - állt Sebestyén Ilona munkaközösség-vezető beszámolójában.