Elhunyt Dr. Szabó György c. kanonok, c. esperes, nyugalmazott plébános

„A mélységből kiáltok, Uram hozzád,
Istenem, figyelj a szómra.” (Zsolt 129,1)

Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Dr. SZABÓ GYÖRGY c. kanonok, c. esperes, ny. plébános életének 87., áldozópapságának 64. évében, 2018. június 28-án a nyíregyházi kórházban, szentségekkel megerősítve elhunyt.

Paptestvérünkért a szentmisét 2018. július 10-én, kedden 11 órakor a nyíregyházi Szent Antal kápolnában (Vasgyár u. 1.) mutatjuk be,  majd ezt követően a Pazonyi úti Északi temetőben helyezzük sírba az örök élet reményében.

Requiescat in pace!


Dr. Szabó György életútja:

Encsencsen született 1931. 10. 27-én. 1955. 06. 19-én szentelték pappá, majd 1956 és 1958 között Szerencsen, 1958-ban Nyírcsaholyban, 1958-1959-ben Mérken, majd 1959-től 1961-ig Fehérgyarmaton volt káplán. 1961-től Fehérgyarmaton adminisztrátor, majd 1961-től 1974-ig Beregsurányban, végül 1974-től egészen 2006-os nyugdíjazásáig Gesztelyen szolgált plébánosként.

1984-től 2006-ig a Szerencsi Esperesi Kerület helyettes esperese volt.

1988-ban címzetes kanonoki címben részesült.