Elhunyt Hanák József címzetes kanonok, érdemes esperes, bogácsi plébános

„Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben”
(Lk 2,29)

Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy

HANÁK JÓZSEF

c. kanonok, érd. esperes, bogácsi plébános

életének 67., áldozópapságának 41. évében,

2017. november 28-án Miskolcon, a megyei kórházban, szentségekkel megerősítve elhunyt.

Paptestvérünkért a szentmisét 2017. december 7-én, csütörtökön 10.30 órakor a bogácsi plébániatemplomban mutatjuk be,

majd ezt követően a helyi temetőben helyezzük sírba az örök élet reményében.

Requiescat in pace!

A gyászoló család kérése, hogy a temetésre érkezők csak egy szál virágot hozzanak és az esetlegesen a koszorúra szánt összeget ajánlják fel a bogácsi Szent Márton római katolikus templom javára.

 


 

Hanák József életútja:

Szikszón született 1951. 11. 22-én. Pappá 1977. 06. 19-én szentelték. 1977-1978-ban Monokon volt káplán, majd 1978-tól 1994-ig Pácinban plébános. 1989 és 1994 között a kerület helyettes esperese volt, majd 1994-től 1997-ig vizsolyi plébános és 1995 és 1997 között kerületi esperes. 1997-től 2004-ig Sátoraljaújhely I., plébánosaként és a sátoraljaújhelyi esperesi kerület espereseként szolgált. 2004-től haláláig Bogácson volt plébános.