Eucharisztikus ifjúsági találkozó Homrogdon

„Eucharisztia élet és szentség forrása” ezzel a mottóval rendeztek ifjúsági találkozót a homrogdi Krisztus Teste és Vére templomban, június 2-a és 3-a között. A lelkigyakorlat fő célként az Eucharisztiával összefüggő ismeretek gazdagítását és a szentségimádás fontosságának hangsúlyozását jelölte ki. Veress Zoltán plébános úgy fogalmazott az Eucharisztia lényegét nem könnyű értelmezni egy fiatalnak, de fontos, hogy a megfelelő kép alakuljon ki benne, ehhez pedig hozzá kell segíteni. Hozzátette: a szervezők célja az volt, hogy minden korosztályt megszólítsanak, főként a fiatalságot. A templom búcsúünnepét először ünnepelték ilyen formán.

A program kezdetén elsőként Galo Gábor, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense buzdító gondolatai voltak hallhatók, majd Koroknai Zoltán jezsuita tartotta meg előadását Az Eucharisztia, a barátság szentsége címmel. A fiatalok ezután csoportos beszélgetéseken, egyéni gondolatok, tapasztalatok által dolgozták fel a hallottakat, valamint fogalmazták meg azt, hogy számukra mit is jelent az Eucharisztia.

A délután folyamán koncertet adott a Képmás zenekar, majd újabb tanítás következett. Ternyák Csaba egri érsek katekézisében II. János Pál pápa Az egyház az Eucharisztiából él című enciklikáját alapul véve segített értelmezni az Eucharisztia misztériumát. A főpásztor kiemelte: úgy kell gondolnunk minden alkalommal a szentmisében, mintha ott állnánk Krisztus keresztje alatt, egyfajta időutazóként. S így teljes emberségünkkel, szentségi módon bekapcsolódunk Jézus titokzatos áldozatába.

A tanítást ünnepi szentmise követte, amelyet az egri főpásztor mutatott be. A program ezután szentségimádással, virrasztással folytatódott. Az ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat második napján Bíró László püspök tartott előadást a fiatalok számára.