Fejlesztések a Karitásznál

A karitatív szervezetek intézmények, modellprogramok és segélyakciók működtetésével jelentős mértékben részt vesznek a szociális gondoskodás területein a rászorulók ellátásában. Az országos hatáskörű és jelentőségű segélyszervezetek infrastrukturális fejlesztését volt hivatott támogatni az EFOP 2.2. 15-16 kódszámú, „a karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében” elnevezésű pályázati felhívás, amelyen a Katolikus Karitász is elindult és 650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A segélyszervezetek, így a Katolikus Karitász is saját forrásból, adományokból és költségvetési támogatásokból biztosítják működésüket, a rászoruló célcsoportokért végzett programjaikat. A fejlesztésre, a kapacitások bővítésére nincsenek elegendő forrásaik, így ez a forrás nagyon fontos volt a szervezet raktárbázisainak, eszközparkjának bővítése, továbbá a meglévő ingatlanok fejlesztése és ezen keresztül a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, segítése szempontjából.

 „A Katolikus Karitász hálózatának infrastrukturális fejlesztése a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében” elnevezésű projekt keretében 4 helyszínen 2 meglévő épület felújítása és a szolgáltatások bővítését, a rászoruló célcsoportok igényeit figyelembe vevő bővítése, valamint 2 új logisztikai, koordinációs központ építése, továbbá fejlesztési, katasztrófavédelmi és szociális célú eszközök, járművek beszerzése valósul meg.

A fejlesztések során a Katolikus Karitász által építendő új épületek Felsőzsolcán a keleti, Székesfehérváron a nyugati országrész logisztikai és koordinációs központjai és a helyi és környékbeli szociális feladatellátás, valamint az önkéntesek bázisa is lesznek. Az új központokban a célszerű kialakítással és a szükséges eszközök beszerzésével katasztrófa- és vészhelyzeti mentéshez, gyorssegélyezéshez, újjáépítéshez szükséges tevékenység is lehetővé válik, így a Katolikus Karitász vészhelyzeti bázisaiként is működnek majd.

Pécs városában a Katolikus Karitász regionális feladatellátását segítő koordinációs, képzési és önkéntes központ, Devecserben komplex szociális és felzárkóztató célú szolgáltatást nyújtó intézményként funkcionáló Karitász Családi Központ kerül kialakításra a meglévő épületek felújításával és berendezésével.

A projekt megvalósulásával egyszerűbben, gyorsabban és szélesebb körben elérhető szociális és katasztrófahelyzeti humanitárius szolgáltatások biztosítása, az ellátás színvonalának növelése várható az infrastrukturális fejlesztés következtében.

 Az EFOP 2.2.15-16-2017-00012 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból valósul meg 2017. október 1. – 2020. április 30. között.

A mellékelt képen a székesfehérvári központ látványterve látható.