„Jó dolog nekünk Krisztushoz tartozni” - érseki áldás Tarcalon

 

Július 15-én, vasárnap az egri érsek megáldotta Tarcalon a felújított templomot és plébániaépületet.

A szentmise kezdetén Szűcs Zoltán plébános köszönetét fejezte ki az egyházközség nevében Ternyák Csaba egri érseknek, hogy a Főegyházmegye támogatásával kívül és belül is megújulhatott a 300 éves tarcali templom. Az épület kívül és belül megújult, s így méltó központja lett az egyházközségnek – tette hozzá a lelkipásztor.

Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott:  hálát adunk Istennek,mert ez  a felújítás örömet okoz az embereknek, a lelkipásztornak és egyúttal  alkalom a mai nap, hogy a jövőbe tekintsünk, úgy hogy újra és újra Jézus Krisztust  állítsuk életünk középpontjába, mint legfőbb célunkat. A főpásztor Krisztus áldását kérte mindenki életére és az új plébániára.

Az érsek szentbeszédében elmondta: öröm együtt lenni azokkal, akiknek életében a vasárnap középpontja a szentmise. Sok ember van ugyanis, aki nem ismeri el magáról, hogy tévelyeg, itt, a szentmisén elismerjük ezt. Elismerjük, hogy Jézus példabeszéde valóságos történet: mi vagyunk a tékozló fiúk, akik az atyai házban és azon kívül is tékozlóan viselkedünk. De ez nem szomorúsággal tölt el bennünket, mert amikor nem tagadjuk le bűnösségünket, jó helyzetbe kerülünk, „nyerésre állunk” életünk nagy meccsén, mert  elismerjük, hogy segítségre szorulunk. Ez az igazság, mely ragyogóan bevilágítja személyes életünket -  rászorulunk Istenre, áldására, segítségére. Ebben áll győzelmünk lehetősége. Az Ószövetség prófétáit is ezért küldte Isten, miként Jézus is küldte apostolait a világba.

Palánki Ferenc püspök egerszalóki találkozón elhangzott prédikációjára utalva a főpásztor elmondta: a bűnbánat nem szomorú dolog, lehetősége örömmel, felszabadultsággal tölti el az embert. Isten ingyen adja kegyelmét, a megújulás lehetőségét. Ezért a bűnbánat, a vasárnapi szentmisében is örömünnep számunkra. Akkor értjük meg igazán, hogy milyen nagy dolog kereszténynek lenni, Istenhez tartozni. Szent Pál apostol efezusi levélre utalva az érsek kiemelte:  Isten minden áldását nekünk adta, már születésünk előtt szeretett és akart bennünket. Azért, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk, az ő kegyelméből, mert bűnbánatunk u tán új életet kezdhetünk, ez hatalmas, ingyenes ajándék.  Szeretetből arra rendelt bennünket, hogy akarata szerint fogadott fiakká legyünk. A tékozló fiút hazatérve örömmel fogadta irgalmas atyja. S ez nem csupán példabeszéd, hanem a Mennyei Atya megjelenítése, szeretetének bemutatása.  Ő a világ kezdete óta gondolt ránk, fiát adta értünk, hogy bűneink bocsánatot nyerjenek, életét adta életünkért.

Isten Krisztusban akar egyesíteni mindent -  az egész emberiséget - Krisztusban, vagyis az Egyházban:  a múltat, jelent és jövőt egyesíti. Jó az Istenhez tartozni, megkapni az ajándékot, hogy mi is szerethetjük őt, mi is gyakorolhatjuk a bűnbocsánatot egymással szemben is. Minden alkalommal, amikor legyőzzük magunkat, a hitünk arat győzelmet.

Amikor letérünk a helyes útról, jó lenne minél hamarabb visszatalálni, hogy kiegyensúlyozott, Isten-szerető emberek legyünk – ezt kérjük ma is az Úrtól, s azt, hogy töltse el örömmel szívünket  - zárta szentbeszédét a főpásztor. A szentmise végén Szűcs Zoltán plébános a felújítás részleteiről szólt. Az elmúlt esztendőkben 38 millió forintot költöttek a beruházásra, ebből 26 milliót adott az egyházmegye, 8 milliót kormányzati forrásból sikerült előteremteni. A plébános elmondta még: a Főegyházmegye részéről elvárás, hogy helyben is keressenek pénzeszközöket, a hívek 4 millió forintot adományoztak.

Szűcs Zoltán köszönetet mondott az adományozóknak és Isten áldását kérte azokra, akik a felújításon munkálkodtak. A szentmise után a plébánia alsó udvarán Ternyák Csaba egri érsek megáldotta a megszépült épületet, s megköszönte a plébános türelmét, odaadó munkáját, melynek köszönhetően megújulhatott a templom és a plébánia.