Kanonoki kinevezések és egyházmegyei kitüntetések

Dr. Ternyák Csaba egri érsek Karácsony vigíliáján Főegyházmegyénkben végzett áldozatkész szolgálatuk elismeréseként JUHÁSZ FERENC pápai káplán, c. kanonok, esperes, Gyöngyös-Felsővárosi plébános urat és SZABÓ JÓZSEF pápai káplán, érseki tanácsos, spirituális urat az egri Főszékesegyházi Káptalanban mesterkanonokká nevezte ki, valamint kitüntető címeket adományozott az alábbi Paptestvérek számára:

BERECZKEI MIKLÓS sárospataki plébános Szent Péter és Pál apostolokról nevezett kácsi,

KISS CSABA jászárokszállási plébános Boldogságos Szűz Máriáról nevezett pankotai,

SZARVAS PÉTER Miskolc Szent Anna plébánia plébánosa Boldogságos Szűz Máriáról nevezett bóli,

VITÁLIS GÁBOR SDB kazincbarcikai plébános Boldogságos Szűz Máriáról nevezett déghi címzetes apáti címet kapott.

 

FERENCZ KÁROLY szendrői plébános Hollothói,

SZARVAS ISTVÁN szikszói plébános Boldogságos Szűz Máriáról nevezett Schlangenmundi címzetes préposti címet kapott.

 

Dr. MICHAŁ BARTOSZ MUSZYŇSKI a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora tiszteletbeli kanonoki címet kapott.

 

Dr. ARTNER PÉTER káli, ÁRVAI FERENC siroki, FEJES JÁNOS nagykörűi, NAGY ISTVÁN hevesi, TÓTH ISTVÁN Miskolc-Martinkertvárosi plébános címzetes kanonoki címet kapott.

 

KOCSIS SÁNDOR szerencsi, SOÓS TAMÁS jászalsószentgyörgyi, VERESS ZOLTÁN homrogdi plébános címzetes esperesi címet kapott.

 

KAKUK FERENC érseki titkár, KOÓS EDE prefektus, Eger Szent Bernát lelkészség templomigazgatója, LIPCSÁK JÁNOS Miskolc Mindszent plébánia plébániai kormányzója érseki tanácsosi címet kapott.