Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2018. júliusi száma

A tartalomból:

Szent Anna - Egyházmegyénkben is sok településen építettek kápolnát és templomot Szent Anna tiszteletére. Ebben a hónapban hitből fakadó örömmel köszöntjük őt, mint Szűz Mária édesanyját és a megváltó Jézus nagyanyját. Úgy is tiszteljük őt, mint a szőlőmunkások védőszentjét, abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt az igaz Szőlőtő, Jézus Krisztus, és ebből termett „a megváltás bora”. Napjainkban leginkább úgy emlegetjük őt, mint a nagymamák és az idősek védőszentjét. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is írt cikkében, hogy az elmúlt évtizedekben többször is megjelent a katolikus könyvkiadóknál egy kis könyvecske az öregedésről, melynek ezt volt a címe: „Öregszünk, de győzzük”. Szent Anna ünnepe és élete példája arra akar megtanítani bennünk, hogy a hit által mi is „legyőzhetjük” az öreg kor jellegzetes nehézségeit és kísértéseit. Megtanulhatjuk azt, hogy az öregkor is az Isten ajándéka. Életünk utolsó szakasza, amikor a jó Isten fokozatosan felkészít bennünket a vele való találkozásra. Az igaz, hogy az ő szent keze szinte egyenkint elveszi tőlünk mindazt, amit az élet adott, de csak azért, mert azt akarja, hogy egyedül csak őt keressük. Azt akarja, hogy egyre inkább idegenné váljunk ebben a világban, hogy majd boldognak érezzük magunkat a mennyben. Éppen ezért, Szent Anna közbenjárását kérve imádkozzuk gyakran a zsoltáros szavait: „Ifjúságom óta, Istenem te vagy oltalmazóm, benned bíztam mindenkoron. A vénség idején ne vess el, mikor erőm megroskad, ne eressz el” (Zsolt 70.).

Te Deum az egri szemináriumban - Június 14-én tanévzáró ünnepséget és hálaadást tartottak az Egri Hittudományi Főiskolán és az Érseki Papnevelő Intézetben. Dolhai Lajos, a főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket, a fenntartót, Ternyák Csaba egri érseket, Buda Pétert az Érseki Papnevelő Intézet és Michał Bartosz Muszyńskit, a Redemptoris Mater  Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektorait,  Liptai Kálmánt, az Eszterházy Károly Egyetem rektorát, a tanárokat, a szentelendőket és a kispapokat. Dolhai Lajos beszámolt arról, hogy a tanév során 154 hallgatója volt az intézménynek. Most három kispap veheti át a teológus-lelkész diplomát, június 23-án pedig négyen kapják meg a kateketika-lelkipásztori munkatárs oklevelet. Tizenöt hallgatójuknak adnak át hittanár-nevelő mesterszakos diplomát, tizenkilenc pedagógus pedig arról kap oklevelet, hogy elvégezte a hitoktatói felsőfokú szakirányú továbbképzést. A rektor kijelentette: „Nyugodt, békés, kiegyensúlyozott tanévet hagyhatunk magunk mögött. A főiskola is és a szeminárium is biztosította a komoly munka és lelki élet tárgyi és személyi feltételeit. A lehetősége mindenkinek megvolt arra, hogy tanuljon, imádkozzon, és egy komolyabb, intenzívebb lelki életet éljen.

Papszentelés Egerben - Czókoly Sándor és Drahos Dávid diakónust pappá, Pintér Bálintot, Soltész Ádámot, Resch Andrást és Resch Tamást pedig diakónussá szentelte Ternyák Csaba érsek június 16-án. Az egri bazilikában tartott ünnepi szentmisén részt vett a főegyházmegye papsága, a papnövendékek és a hívek.

A főpásztor homíliája elején köszöntötte paptestvéreit, közöttük azt az öt ezüstmisést, akik az idén ünneplik pappá szentelésük 25. évfordulóját. Kiemelten köszöntötte az egyházmegye két vasmisését, Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt és Gonda Imre protonotárius kanonokot, akik 65 évvel ezelőtt részesültek a papszentelés kegyelmében. 

Főegyházmegyei tanévzáró az egri bazilikában - Az Egri Főegyházmegye fenntartásában, illetve területén működő – szerzetesi vagy más egyházi fenntartásban lévő – oktatási intézmények közel 1700 diákja és tanára, valamint lelkipásztora vett részt, azon a szentmisén és tanévzáró ünnepségen, amelyet június 12-én tartottak az egri bazilikában. A meghívottakat Juhász Ferenc az EKIF elnöke, gyöngyösi plébános köszöntötte.

Ternyák Csaba, egri érsek szentbeszédében elmondta: Ma adjunk együtt hálát Istennek és mondjunk köszönetet mindazoknak, akik kiemelkedő munkájukkal nemcsak intézményükre hoztak dicsőséget, hanem egyházunknak is büszkeségei és hozzájárulnak hazánk felemelkedéséhez.

A szentmise után a jelenlévők meghallgatták a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium kórusának koncertjét, melyet Regős Zsolt vezényelt.

Ezt követően elismeréseket adott át Ternyák érsek. Nyugdíjba vonulása alkalmából oklevelet nyújtott át Dr. Benkőné Fehér Évának, az ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium igazgatójának.  A hagyományoknak megfelelően idén is kitüntették az intézmények arra érdemes tanulóit, csoportjait. Százhetvenen vehettek át oklevelet az egyházmegye főpásztorától. Köszönetet mondott az intézmények igazgatóinak, a pedagógusoknak, valamint az EKIF vezetőinek és munkatársainak a tanévben végzett munkáért.

35. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó - Július 11. és 15. között rendezik meg a 35. Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelkigyakorlatot. A rendezvény mottója: „Nekilendülök annak, ami előttem van” (Fil 3,13). Az összejövetel július 11-én, szerdán 15 órakor kezdődik, a résztvevőket Kerényi Lajos atya köszönti, a nyitó szentmisét is ő tartja 18 órától. Ezt követően a Sarkifény zenei csoport játszik. A csütörtöki programok között szerepel Szalók ’35 címmel kerekasztal-beszélgetés. Este pedig szentségimádást tartanak a templomban. Pénteken 9 órakor kezdődik a hagyományos Zarándokút a hegyhez program. Az esti szentmise és a vacsora után színdarabot láthatnak az érdeklődők Teréz anya életéről. Szombaton délután lesz dr. Csókay András agysebész előadása, majd a Crux együttes koncertje. Este 8 órakor kezdődik a szentmise mely fáklyás körmenettel zárul. A július 15-i, vasárnapi záró szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mondja. A nyár egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményére 16 és 30 év közötti fiúkat és lányokat várnak a rendezők. A találkozó ideje alatt a sátorozó fiatalok szentmisék, előadások, csoportos beszélgetések és koncertek segítségével mélyülhetnek el a hitben.