Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2018 júniusi száma

A tartalomból:

Papszentelés az egri bazilikában - A június 16-án 10 órakor kezdődő szentmise keretében két diakónust szentel pappá Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában.

Czókoly Sándor: „1989. május 28-án, Ózdon láttam meg a napvilágot. A szemináriumban eltöltött éveimre boldogan gondolok vissza. Természetesen értek megpróbáltatások, de a felkészülés idejét az öröm jellemezte. Ez volt az az időszak, amely során mélyebben megismerkedhettem Istennel, az ő szeretetével, hosszan tűrésével, és csodálatos szépségével.  Jelmondatom: „Az Úr az én Pásztorom…” (Zsolt 23, 1). Hálás szívvel köszönöm mindazoknak az imáit és támogatását, akik mellettem álltak felkészülésem ideje alatt. Isten áldja mindnyájukat!”

Drahos Dávid:25 éves vagyok, Forróról származom. Ez a falu a szülőfalum, itt nőttem fel húgommal együtt. A szemináriumi éveimben megtapasztalhattam az Isten szeretetét és gondoskodó jóságát. Az Istennek egy ilyen gondosodása volt az is, hogy a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban egy évet dolgozhattam, mint iskolalelkészségi munkatárs és kollégiumi nevelő. Hálás vagyok a jezsuitáknak, tanároknak és diákoknak, hogy ezt az egy évet velük tölthettem.  Papi jelmondatom: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek” (Jn 21,17). Hálával tekintek vissza a mögöttem álló 7 évre, melyben megtapasztalhattam nemcsak az Isten szeretetét és gondoskodását, hanem minden emberét, aki mellettem állt imával, segítséggel, bátorítással és útmutatással. Életükre Isten bőséges áldását kívánom.”

Szentségimádás - Az Oltáriszentségnek minden esztendőben két ünnepe van: Nagycsütörtökön emlékezünk az utolsó vacsorára és a szentség alapítására. A Szentháromság vasárnapját követő vasárnap pedig ünnepeljük Úrnapját, Krisztus testének és vérének ünnepét. Az ünnep sajátossága, hogy a templom körül sátrakat, illetve oltárokat állítunk, és szentséges körmenetet tartunk. A négy égtáj felé állított oltárokkal és részvételünkkel megvalljuk hitünket, és kifejezzük a szentségi Jézus iránti szeretetünket. Nagy áldás és nagy ajándék számunkra az Eucharisztia. A jelentőségét három mondatban is összefoglalhatjuk: Krisztus értünk (a szentmisében), Krisztus bennünk (a szentáldozásban) és Krisztus közöttünk (a szentségházban). Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy az Oltáriszentség, mint szentség elsősorban szentmisét, az Eucharisztia megünneplését jelenti, amelyhez hozzátartozik a szentáldozás. A szentáldozás révén erősödik a Krisztussal való egységünk és életközösségünk. Az eucharisztikus lelkiség másik fontos jele és eszköze a szentségimádás. Jézus szentségi, de valóságos jelenlétéből következik, hogy az Eucharisztiában jelenlévő Krisztusnak kijár a tiszteletnek az a formája, amit imádásnak szoktunk mondani, hiszen Őbenne, aki az Oltáriszentségben nekünk ajándékozza magát, egyben az Isten Fiával találkozunk. Már Szent Ágoston, egyházunk nagy tanítója is azt írja, hogy „senki sem eszi ezt a testet anélkül, hogy előbb ne imádná; és bűnt követnénk el, ha nem imádnánk”.

Pünkösdhétfői zarándoklat Szent Erzsébet szülővárosában - A sárospataki plébánia meghívására több száz hívő vett részt Sárospatakon, Pünkösdhétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapján, a Szent Erzsébet szentté avatásának 783. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A  zarándokok köszöntését követő katekézist Az Eucharisztia az élet és a szentség forrása a családban címmel, Linczenbold Levente teológiai tanár, tardi plébános tartotta. Majd az ünnepi szentmisére került sor, melynek főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök volt. Ezt követte a körmenet a Szent Erzsébet ereklyével, majd megáldották a Szent Erzsébet Útra induló zarándokokat. Szent Erzsébet Sárospatakon született. Az 1207-1231 között élt hercegnő II. András magyar király és Gertrúd lánya volt, 1235-ben avatták szentté.

Meghatározó a személyes példamutatás az oktatásban - Balla Józsefné a Felsőzsolcai Szent István katolikus Általános Iskola tanára a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át az idei tanévben Ternyák Csaba egri érsektől. Putz József igazgató szerint Balla Józsefné pedagógiai tevékenységének meghatározó részét alkotja az iskola hitéletében való közreműködése. Lelkinapokat szervez, hittantáborokat vezet, egyházi ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket bonyolít le. Tanítványait hittanversenyekre készíti fel. Mindennapi munkája során igyekszik ráirányítani a tanulók figyelmét keresztény hitük megélésének fontosságára. Mély elhivatottságot érez a hátrányos helyzetű gyermekek sorsának javítása iránt. Jó kapcsolatot ápol a tanulók családjaival. A szülők is bizalommal fordulnak hozzá.