Nagyszombat és Húsvét Vigíliája

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. Ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk a halálból életre támadt, az Isten gyermekei virrasztva emlékeznek áldozatára – mondta Ternyák Csaba egri érsek.

A fényünnepséggel, a tűzszenteléssel vette kezdetét a szertartás az egri bazilikában. A tűz fénye és melege mutatja Krisztus életének melegét és sugárzását. A templom sötétjében a húsvéti gyertyáról gyújtották meg a gyertyákat a hívek, ez azt jelképezi, hogy mindannyian Krisztus fényéből részesülünk.

Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében úgy fogalmazott: arra emlékezünk, hogy a fény legyőzte a sötétséget, az irgalom győzött a bűn felett. Az élet minden árnyát bevilágítja a húsvéti gyertya fénye. Krisztus megnyitotta az Örök Élet kapuját nekünk is. Az olvasmányok bemutatták az üdvtörténet néhány fontos állomását, egészen a feltámadásig. Ebből is láthattuk, Isten mennyire hűséges népéhez, annak engedetlensége ellenére is. Isten új népe, az egyház is látja, újra és újra felfedezi ezt.

Jézus összeköti a múltat és a jelnet, egyesíti a két szövetséget, s kiterjeszti minden emberre. Harmadnap feltámadva győztesként jelent meg, ezt ünnepeljük ezen az éjszakán.

A főpásztor a keresztelendőkhöz fordulva ezt mondta:  a bűnöktől megtisztító és megújító szertartásban Krisztust fogadják magukba, eledellé válik számukra. A bérmálás szerntségében pedig megkapják az Szentlélek különleges ajándékát, mely a hit bátor megvallására sarkall mindenkit.

Ezt követően 14 felnőttet keresztelt meg a főpásztor, s részesítette őket a bérmálás szentségében is.