Napközis tábor Sajóládon

„2018. június 18. – 22. között nyári napközis tábor volt iskolánkban az EFOP-3.3.5-17-2017-00057 „Élménypedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére” című pályázat keretében” – írta Szabó Zsófia, a sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI igazgatója.

„A 2. évfolyam tanulói környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás témamodul keretében a Mi a történet? c. programot valósították meg.

A tanulók játékos módszerek segítségével, önfeledten megismerik az őket körülvevő természetes és épített világ, valamint a mindennapi életüket befolyásoló rendszerek történetét és alapvető működési mechanizmusait.

Mi az eredete, története és hogyan működik a körülöttem lévő világ: az ökoszisztéma (állat- és növényvilág), épített környezet (hulladékkezelés, vízfelhasználás)? Kulturális diverzitás a mindennapjainkban. Hogyan kapcsolódom én ezekhez a szférákhoz?

Célunk. hogy tudatosuljon bennük e körforgásos rendszerek sérülékenysége, a növények és főleg a fák élete, ritmusa, sorsa, és ebben a saját egyéni felelősségük. Váljanak képessé a saját életmódjukban azonosítani az élő rendszerhez kötődő szükségleteket. Ismerjék fel a problémára adható válaszokat és szerezzenek tevékeny tapasztalatot róla. Váljanak képessé a felhasználás hatására több szempontból ránézni, fejlődjön a konstruktív kommunikációs kompetenciájuk. Fejlődjön a készségük az egyéni felismerésre és a kezdeményező képességre. Fejlődjön továbbá a kreatív és intuitív képességük a felismerés utáni megoldáskeresésben és téma feldolgozásban, rajzolásban, ezzel együtt fejlődjön a finommotorikus képességük.

A program során fejlesztett kompetenciák: természettudományos gondolkodás, együttműködés, IKT, szövegértés, logikai készségek, koncentrációs képesség, fizikai ügyesség és erőnlét, problémamegoldó képesség, szociális és digitális kompetencia, bizalomra való képesség és empátia, anyanyelven folytatott kommunikáció, művészi készségek és kreativitás.

Minden nap csoportos játékokkal indítottuk a napot. Nagyon megszerették a gyerekek az „Ez az én székem!” c. játékot. A rókavadászatra az iskola udvarán, szintén minden nap sor került.

Megismerkedtünk a madarak és állatok történetével és más népek eredetmondáiból is ízelítőt olvastunk. „A fürge ürge”c. téma után, csodálatos rajzban örökítették meg a gyermekek a számukra kedves kis állatot: az ürgét.

Az energiafogyasztásunk – a napenergia működése kapcsán, a megújuló energiaforrások fontosságáról, a nap energiájának hasznosításáról játékos feladatokkal ismerkedtek a gyerekek. A Nap és a Hold történetéről mesét hallgattak meg, majd kreatív foglalkozáson illusztrációt  készítettek  a két égitest kapcsolatáról.

A Víz történetéhez kapcsolódóan a Balaton legendájával és balatoni mondákkal, regékkel ismerkedtek meg. Kreatív foglalkozás keretében akváriumot készítettünk csoportmunkában.

A kötelező kimozdulás alkalmával Lillafüredre kirándultunk kisvonattal. A kirándulás célja az alternatív energia felhasználásának megtekintése a gyakorlatban, valamint az erdő állatainak és növényeinek megfigyelése saját élőhelyükön. Vizek, vízpartok élővilágáról tapasztalatszerzés. Lillafüredi tanösvény bejárása.

A hulladékok történetének megismerése azért fontos, hogy a gyerekek ráébredjenek arra, milyen veszélyeket hordoz a hulladék az ökoszisztémára, az állatvilágra, az emberiségre és a bolygóra nézve, valamint, hogy tudatosodjon bennük, hogy mindenki tevékeny részt tud vállalni a hulladék mennyiségének és a források pazarlásának csökkentésében.

Ezek mellett fontos, hogy a tanulók látóköre táguljon: tudatosodjon bennük, hogy a Föld különböző pontjain mennyire más életmódot folytatnak az emberek és a kortársaik; és hogy ez az életmód milyen hatással van a környezetre, konkrétan az, hogy a hulladéktermelés mértéke mitől függ és milyen módon változtathatunk életmódunkon ahhoz, hogy ez változzon.  

A történetek más kultúrákból c. foglalkozás lényege, hogy a résztvevők lássák magukat a társadalomba ágyazva, felismerjék annak kulturális diverzitását és ennek hatását a környezeti elemekre. Hogyan jelenik meg a természet a nemzetiségi kultúrák eredetmondáiban, legendáiban, meséiben?

Az 5 nap során nagyon sok közösségépítő játékot sajátítottak el tanulóink, amelyeket szívesen játszottak az udvaron vagy a kirándulás alkalmával. Új barátságok alakultak ki, a régiek pedig sokkal szorosabbak lettek. Személyiségük sokoldalúan fejlődött a látszólag kötetlen programok során. A világról alkotott képük színesebbé vált és az elsajátított ismeretek birtokában felelőségteljesebben, tudatosabban élnek a világban” – zárult Szabó Zsófia beszámolója.