Ökumenikus imahét Egerben

 

 

Január 21-én kezdetét vette az ökumenikus imahét. A keresztények egységéért évente tartott imahetet 1968 óta közösen készíti elő az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács.  Ez a néhány nap alkalom arra, hogy egy-egy ország, illetve térség gondjaira felhívja a világ keresztényeinek figyelmét.

Egerben a református templomban nyitották meg az imahét rendezvényeit. Az imaórát Tóth Imre református lelkész vezette, az elmélkedést Dr. Ternyák Csaba egri érsek tartotta.

 

 

A főpásztor bevezető gondolataiban az evangéliumra, az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédre irányította a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy önvizsgálatot tartva látnunk kell, hogy valóban Krisztuskövetők vagyunk-e, valóban az evangélium szerint próbálunk-e élni vagy látszat-keresztényként elmegyünk a bajbajutott, rászoruló embertársaink mellett.

A 2 éve meghirdetetett Irgalmasság évének célkitűzése volt, hogy megtanítson minket testvérként tekinteni egymásra. Az ökumenikus imahét évenként visszatérő időszaka pedig alkalom arra, hogy a különböző felekezetek, baptisták, evangélikusok, reformátusok, görög és latin rítusú katolikusok testvéri szeretettel forduljanak egymás felé és közösen ismerjék fel az imahét mottója mögött álló bizonyosságot: "Isten a világ és a történelem ura, nála van az emberiség reménye. Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével”

 

 

„Az Isteni jobb kéz az, amely bennünket arra sarkall, hogy higgyünk az Istenben. Higgyünk abban, hogy amit Krisztus akart, és amiért az utolsó vacsorán imádkozott, az nem csak egy álom, nem csak egy illúzió. Hogy a keresztények közt egyszer megvalósul majd a látható egység is. És Jézus Krisztus – ha ő van életünk középpontjában – nekünk baptistáknak, reformátusoknak, evangélikusoknak, görögöknek, és katolikusoknak, ha mindannyian Krisztust állítjuk életünk középpontjába, akkor abban hinnünk kell, hogy ez Isten akarata, aki egy egyházat akar, és hogy ezzel mi legalább a saját magunkét megtesszük. És aztán a többi az Isten ajándéka lesz. Az Isten jobbjának az ajándéka lesz. Hogy egyszer egy akol legyen, és egy pásztor.

 

 

Rengeteg szomorúság, betegség, nélkülözés van a mai világban. Otthonunkban, munkahelyünkön, környezetünkben vállaljuk fel az irgalmas szamaritánus küldetését" – fogalmazott Ternyák érsek:

„Legyünk az irgalmas Isten követei.  Csillapítsuk az éhséget, oltsuk a szomjúságot. Ruházzuk fel a rongyost, adjunk szállást az utazónak, látogassuk a beteget. Intsük meg a bűnöst. Tanítsuk a tudatlant, adjunk jótanácsot a kételkedőnek, vigasztaljuk meg a szomorkodót. Tűrjük békésen ha bántalmaznak, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Imádkozzunk élőkért és holtakért.

Ha ezeket megtesszük, akkor az irgalmasság testi és lelki cselekedetei megújítják a világot.”

Az elmélkedést követően a hívek közösen elimádkozták a Miatyánkot valamint az Apostoli hitvallást. Az imaalkalmat a különböző felekezetek képviselőinek áldása és szeretetvendégség zárta.