Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapja

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünnepelünk az idei évtől.

Az Egyház Anyja titulus, mellyel 1980 óta a loretói litániában is megszólítjuk a Szűzanyát, közelebb hozza a hívők számára Mária istenanyaságának azt a „kiterjesztését”, melyet Fiának misztikus Teste, az Egyház irányában él meg, és amelynek köszönhetően mi magunk, Krisztusban megkeresztelt emberekként Máriára mint égi Édesanyánkra tekinthetünk.

Az Egyház szimbóluma itt „a szeretett tanítvány”, aki most már saját anyjaként is tekint Jézus Anyjára. Mária lelki anyasága egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes. Mély lelki anyaság fűzi mindazokhoz, akik a keresztség által a kegyelem rendjében Fiának testvéreivé lettek, így a totus Christus irányában teljesedik ki igazán istenanyasága.

 

Ezen az ünnepen tartották Sárospatakon, a Bodrog-parti rendezvénytéren a hagyományos pünkösdhétfői ünnepet, melyen Szent Erzsébet szentté avatásának 783. évfordulójára emlékeztek.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek meghívására Böcskei László nagyváradi megyéspüspök volt.

A szentmiséről és a körmenetről hamarosan képes beszámolót olvashatnak honlapunk látogatói.

Forrás: MKPK