Ternyák Csaba egri érsek jubileuma

(A képre kattintva galéria nyílik!)

Ternyák Csaba egri érsek püspökké szentelésének 25. évfordulóján, január 6-án, Vízkereszt ünnepén hálaadó szentmisét mutatott be a zsúfolásig megtelt egri bazilikában, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival. A szentmise kezdetén Csizmadia István kanonok, a bazilika plébánosa bejelentette, hogy az ünnepi alkalomból Ferenc pápa levélben köszöntötte egyházmegyénk főpásztorát. A Szentatya levelét Monsignore Germano Fenemonte, a Magyarországi Apostoli Nunciatura ideiglenes ügyvivője olvasta fel, majd magyar nyelven Ficzek László általános helynök ismertette.

Ferenc pápa levelében nagy szeretettel fejezte ki jókívánságait Ternyák Csaba szolgálatáért. Mint írta: „Teológiai doktorként szolgálatodat az Egyház javára fordítottad, nagy jelentőségű feladatokat végezve mind a Magyar Püspöki Konferencia titkáraként, mind a Pápai Magyar Intézet rektoraként. Emberi és papi tulajdonságokkal valamint ügyintézésben való jártassággal megáldva. Téged Szent II. János Pál pápa 1992 Karácsony vigíliáján esztergomi segédpüspökké és eminentianai címzetes püspökké, majd 1997-ben érsekké és a papi kongregáció titkárává nevezett ki, amellyel az apostoli szék valamint az egyetemes egyház szolgálatára hívott. Érdemekben gazdagon, 2007 óta az egri egyházmegye hívőközösségének minden buzgósággal megáldott és mindmáig állhatatos pásztora vagy, aki püspöki feladataidat hozzáértő lelkülettel teljesíted, annak az okos szolgának a példájára, akit az Úr minden java fölé rendelt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál különböző feladatokat vállaltál, hogy a papok életének formálását és a papi hivatást segítsd. Ebből az odaadó tevékenységből is látjuk szolgálatoddal való „eggyéválásodat”.

Amikor tehát gratulálunk Neked, Tisztelendő Testvérünk, az Úr szőlőjében végzett tevékenységedért, kérjük, fogadd el igehirdető szolgálatodért,   mindnyájunknak imáját. Amikor az Urat szólítjuk, hogy tegye évfordulód napját nagyon boldoggá, adja meg Neked, hogy az evangélium igazsága szerint hűségben járva, Krisztust jelenvalónak érezd, és a lelkek javáról imádsággal, szentbeszéddel és szeretettel gondoskodjál” – áll a pápai levélben.

Veres András, győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte Ternyák érseket. Megköszönte a püspök konferencia szolgálatában végzett munkáját. Veres András utalt rá, hogy Ternyák érsek úr püspöki címerében megörökítette a napkeleti bölcsek érkezését Jézushoz.  A bölcseknek a csillag mutatta meg az utat az Üdvözítő jászolához. Mint mondta: az embereknek egyre nagyobb szükségük van arra, hogy megtalálják az Üdvözítőhöz vezető csillagjukat. Azt kívánta, hogy az ünnepelt legyen egyházmegyéjében minden papnak és általuk minden hívőnek az Üdvözítő felé mutató csillaga.

Dr. Löffler Erzsébet, a főszékesegyház képviselőtestületének elnöke is köszöntötte a főpásztort, kívánva sok kegyelmet és jó egészséget apostolutódi szolgálatához.

Bejelentették, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere levélben küldte el gratulációját az ünnepeltnek.

Ternyák Csaba a hálaadó szentmise kezdetén hálás szívvel mondott köszönetet a Mindenható Atyaistennek, hogy a papi hivatással ajándékozta meg. Mint kijelentette: hálával gondol Szent II. János Pál pápára, hogy meghívta a püspöki életre. Szent II. János Pálban mindig példaképet, követendő embert, nagyszerű papi stílust ismert fel. Vonzó egyénisége olyan példa volt, amit szeretne követni.

Hálás Benedek pápának, aki az egri érseki tisztségre kinevezte és hálásan gondol Ferenc pápára, aki levelével köszöntötte jubileumán. Megköszönte a nagyszámban jelen lévő híveknek és papoknak a részvételt.
Homíliájában Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek elmondta, hogy a II. világháború után Ternyák Csaba volt az első magyar püspök, akit maga a pápa szentelt püspökké. Mint elmondta: „Hálát adunk azért a küldetésért, amelyet Ternyák Csaba kapott a szentelésben.”

Rámutatott: a püspöki konferencia titkáraként egész egyházi életünk újjászervezését segítette a kilencvenes években. A második pápalátogatás után egy évvel, 1997-ben kapott címzetes érseki kinevezést, ekkor lett a pápa közvetlen munkatársa, mint a papi kongregáció titkára a római kúriában. Ezután tíz év római szolgálat következett. Csaba érsek személyében magas beosztású főpap került a pápa környezetébe, aki ottani munkájával hasznosította hazai tapasztalatait, másrészt segítette a világegyházat.

A bíboros méltatta Ternyák érsek hitoktatás, oktatás és nevelés terén végzett tevékenységét. Ugyancsak elismeréssel szól az Egri Főegyházmegyében végzett munkájáról, az Érseki Látogatóközpont kialakításáról, a roma pasztorációról, az egyházmegyei találkozók szervezéséről. Erdő Péter beszéde végén így fogalmazott: „Kísérje Csaba érsek szolgálatát Isten áldása és szentelő püspökének, Szent II. János Pál pápának segítő közbenjárása.”

A hálaadó szentmise a Pápai himnusszal zárult.

Homa János

KE SZE CSÜ SZO VA
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
2020 Június
Előző
Következő