2020. január 1. - Újévi körlevél

         Kedves Testvérek!

1) Négy évvel ezelőtt a Fülöp-szigeteki Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra küldött üzenetében jelentette be Ferenc pápa, hogy 2020-ban Budapesten lesz a következő ilyen rendezvény. Akkor mindenki úgy gondolt erre a jövőbeni eseményre, mint egy nagyon távoli időpontra. Most viszont már látjuk, hogy csupán egy karnyújtásnyira van tőlünk. Idén szeptemberben több mint nyolcvan év után ismét fővárosunk lesz a házigazdája ennek, az egyik legrangosabb nemzetközi találkozónak. Az év kezdetén tegyük fel magunknak a kérdést: képesek vagyunk-e mi, személy szerint, bármi módon is hozzájárulni ennek az eseménynek a sikeréhez?

Egy nemzetközi sportesemény megszervezése, a helyszínek és a programok előkészítése, szinte kizárólag, csak a szervezőkön múlik. Teljesen más a helyzet az eucharisztikus kongresszusnak, ennek a lelki erőműnek a felépítésénél. Itt ugyanis a mi lelki hozzáállásunk képes erősíteni, vagy éppen gyengíteni a sikert. Lelkesedésünk, szavaink, tetteink, imáink, buzgóságunk által hatással vagyunk egymásra és ezért az egész kongresszusra. Rajtunk is múlik, hogy idén szeptemberben egyházunk, a lelki megújulásunk nagy eseményét ünnepeli, vagy az eucharisztikus kongresszus csupán egyike lesz az év nagy programjainak. Szítsuk fel tehát magunkban a lelkesedést, hogy támogató szavunkkal, példánkkal, elhatározásainkkal ennek a nagyszerű eseménynek tevékeny részesei lehetünk!

2) „A remény az az erény, amely útra indít minket, ami szárnyakat ad a továbbhaladáshoz” – írta Ferenc pápa a mai, Béke Világnapra küldött üzenetében. Éppen az Eucharisztia táplálja bennünk a békébe vetett reményt. Minden szentmisében a kiengesztelődés alkalmával, közvetlenül az áldozás előtt, békejobbot nyújtunk egymásnak. Krisztus testével táplálkozva pedig az ő békéje tölti el a szívünket és segít bennünket, hogy jobb, békésebb emberek legyünk.

Az Eucharisztia életünk csúcsa és forrása – tanítja a II. Vatikáni Zsinat. A rendszeresen szentáldozáshoz járuló hívek hétről-hétre, napról-napra megtapasztalják ezt a saját életükben. A szentmisében erőforrást kapunk a napi küzdelmekhez és imaéletünk, Istennel való kapcsolatunk is általa válik egyre szorosabbá. Az egyház lelki kincstárát erősíthetjük minden áldozással, jócselekedettel, felajánlással. Így tudunk hozzájárulni az eucharisztikus kongresszus lelki sikeréhez.

Sajnos azonban azt is látjuk, hogy sok testvérünk életében elhalványult a szentmisére járás fontossága, a szentáldozás öröme. Mi azonban, ma határozzuk el, hogy ebben az esztendőben, az eucharisztikus kongresszus évében, megújított lelkesedéssel és szeretettel vesszük magunkhoz Krisztus testét! Határozzuk el, hogy ha lehetőségünk lesz rá, akkor legalább a kongresszus nyitó, vagy záró szentmiséjén részt veszünk, hogy ezáltal is tanúságot tegyünk hitünkről! Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk egyházunk lelki megújulásához!

3) Ebben az évben több olyan esemény is lesz egyházmegyénkben, amely ebben segít bennünket. A Nagyböjt során tizenegy templomunkba látogat az a missziós kereszt, amelyet még a 2007-es budapesti városmisszió alkalmából készítettek. Ez a kereszt most az eucharisztikus kongresszus missziós szimbóluma. A hatalmas feszület nem csupán egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban egy Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, körülötte, a levéldíszek fordulataiban pedig magyar szentek relikviái találhatók. Vegyünk részt mi is a Missziós Kereszt látogatásán, a hozzánk legközelebb lévő település templomában, így is megerősítve magunkat a kongresszusra való készületben.

4) Újévi körlevelemben szoktam meghirdetni az egyházmegyei találkozót. Mivel advent első vasárnapján megújítottuk az egyházközségi képviselőtestületeket, ezért az idei találkozót is számukra szervezzük. Rendhagyó módon, erre nem az egri bazilikában kerül sor, hiszen a felújítás miatt most nem képes ilyen sok embert befogadni. Ezért az egyházmegyei találkozónkat várhatóan a Mezőkövesdi Sportcentrumban rendezzük meg 2020. május 9-én, szombaton.

Az egyházközségi képviselőtestületek tagjait plébánosaikkal együtt ezúton is szeretettel hívom és várom. Mindnyájukat arra buzdítom, hogy a szeretetben élen járjanak, adjanak jó példát, újítsák meg életüket Krisztusban! A közösségek megújulása csak az egyes személyek megújított elkötelezettsége által valósulhat meg!

Végül pedig az új esztendő első napján Ferenc pápa béke üzenetének egy másik mondatát is szeretném mindenki lelkére kötni: „Arra kell törekednünk, hogy valódi testvériség alakuljon ki, amely közös istengyermekségünkben gyökerezik és amelyet párbeszédben és kölcsönös bizalomban élünk meg”.

         Szeretettel kívánok minden krisztushívőnek és minden jóakaratú embernek Istentől megáldott, békés, boldog új esztendőt!

         E g e r, 2020. január 1-jén                                     

 Dr. Ternyák Csaba
egri érsek

 

(Az Egri Főegyházmegyében minden szentmisében felolvasandó 2020. január 1-jén, Szűz Mária, Isten anyja ünnepén!)