25 éves a mezőszemerei Sarlós Boldogasszony Nőikar

Sarlos_Boldogasszony_Noikar

Fennállásának 25 éves jubileumát ünnepelte a mezőszemerei Sarlós Boldogasszony Nőikar. 2022. július 15-én, 15 órakor hálaadó szentmise keretében emlékeztek meg az évfordulóról, melyet ünnepi műsor követett. A szentmisét Dr. Medvegy János apát – plébános, kerületi esperes mutatta be, vele koncelebrált Balázs József atya is.

Az ünnepi alkalomra meghívást kaptak a régi alapító tagok is, akik már nem tudnak részt venni az énekkar munkájában, de nagy örömmel tettek eleget a meghívásnak. Jelenlegi és régi tagok együtt imádkoztak, énekeltek a szentmisén és az azt követő koncerten. A szentmise keretében könyörgéseket fogalmaztak meg a jelenlegi, egykori, élő és elhunyt tagokért, lelkipásztorokért, a szent szolgálattevőkért, a hívekért és az egyház jótevőiért. Az ünnepi alkalmat megtisztelte a szomszédos szihalmi egyházközségből érkező hívek egy csoportja is.

Az énekkart Mozerné Horga Stefánia alapította 1997 – ben, a kórus nevére is ő tett javaslatot a templom Sarlós Boldogasszony védőszentjének tiszteleteképpen. A múlt ősszel belépő társvezető Mozer Boglárkával együtt szervezték meg és vezették le az ünnepi megemlékezést. A tagok hálájukat kifejezve ajándékkal lepték meg a vezetőket. A szentmise kántori szolgálatát Mozer János karnagy teljesítette. A jubileumi megemlékezés a faluház udvarán tartott agapéval zárult.