40 éve a papnevelés szolgálatában

06

Paptársai, munkatársai és tanítványai körében könyvbemutatóval ünnepelte 70. születésnapját Dr. Dolhai Lajos professzor, az Egri Hittudományi Főiskola rektora. A Papnevelés szolgálatában című könyvet a szerkesztő, Krakomperger Zoltán teológia tanár mutatta be, aki ismertette a rektor életútját és rámutatott elhivatottságára, buzgó tudományos munkájára, idézett a kötet elején megjelenő írásokból.

04

A kötet a köszöntéseken túl 18 tanulmányt tartalmaz, egyebek mellett korunk társadalmi kihívásairól, problémáiról, erkölcsi kérdéseiről is értekezik.

01

Dolhai Lajos rektor 1981 óta tanít az Egri Érseki Papnevelő Intézetben és a Hittudományi Főiskolán, ez idő alatt 306 katolikus papot tanított és nevelt, akik jelenleg az egri, a váci vagy a Debrecen-nyíregyházi egyházmegyében és a határon túl látják el szolgálatukat.

Életének főbb állomásai:

  1. március 11-én született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajak községben. 1970-ben érettségizett a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban.

Teológiai tanulmányait 1972-ben Egerben kezdte, majd 1973-tól 1978-ig a Rk. Hittudományi Akadémia hallgatója volt Budapesten. 1977-ben szentelték pappá. Teológiai doktorátusát a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián szerezte 1978-ban, Isten igéje és a szentségek viszonymeghatározásának katolikus és protestáns modelljeiről.

A Jászapátiban töltött rövid kápláni ténykedése után – 1979 és 1981 között – szentségtani-liturgikus teológiai posztgraduális tanulmányokat folytatott Rómában a Szent Anzelm Egyetemen, ahol szaklicenciátust szerzett.

A PhD tudományos fokozatot 1997-ben szerezte. 2002-ben habilitált a PPKE Hittudományi Karán. 2009 óta PPKE Hittudományi Kar Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék egyetemi magántanára.

1981 óta folyamatosan tanít az Egri Hittudományi Főiskolán. 1981-től 1996-ig a prefektusi (nevelő tanári) tisztséget is betöltötte az Egri Érseki Papnevelő Intézetben.

1990 októberében mint auditor (szakértő) részt vett a papnevelés kérdéseivel foglalkozó VIII. Általános Püspöki Szinóduson.

1991-től 2008-ig a PPKE Teológiai Kar Levelező Tagozatán dogmatikát tanított. 1992-től 2008-ig az Eszterházy Károly Fősikola hittanári szak tanszékvezetője. 1994-ben nevezték ki az EGHF főigazgató helyettesévé, 2008 szeptemberében kapta az EGHF rektori kinevezését. 2014-től 2019-ig volt a Nemzetközi Teológiai Bizottság (Róma) tagja. 2016-ban kinevezték a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnökévé.

Két cikluson (2005-2007, 2007-2009) keresztül tevékenykedett a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjaként. 2007 óta az MKPK Liturgikus Bizottsága Szakértői Testületének tagja. 2008-ban a Magyar Rektori Konferencia Hittudományi Bizottsága elnökévé választották. 2017 decemberében a Szent István Tudományos Akadémia Hittudományi Osztálya rendes tagjává választotta. Székfoglaló előadását Az Eucharisztia teológiája és a Missale Romanum címmel tartotta 2018. április 9-én

2017 óta a Teologia w Polsce, Lengyelországban félévente megjelenő teológiai folyóirat (Lublin) tudományos tanácsának tagja.

Egyházi kitüntetései:

1990: érseki tanácsos, 1998: c. prépost, 1999: pápai prelátus; 2009: kanonok.

 

Az alábbi tudományos és közéleti kitüntető díjakat kapta:

Az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet által 2011-ben adományozott Pro Seminario Agriensi

Az Eszterházy Károly Főiskola által 2012-ben adományozott Az Eszterházy Károly Főiskoláért érem arany fokozata

A Szent István Társulat által 2012-ben adományozott Stephanus-díj (Ő az első a magyar teológusok közül nem fővárosiként megkapta ezt a díjat.)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által 2014-ben adományozott Pázmány Péter Emlékérem

Ajak Város Önkormányzata által 2015-ben adományozott díszpolgári cím

és végül az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2017-ben adományozott: Fraknói Vilmos-díj.

02

Az ünnepelt, Dolhai Lajos rektor elérzékenyülve köszönte meg a szerzőknek a könyv létrejöttében nyújtott közreműködést és az őt méltató szavakat. „Szent Ágostonnak gondolata jut eszembe, aki a szentekkel kapcsolatban ezt írja: az Isten az ő kegyelmét koronázza meg bennük. Egyetértek Szent Ágostonnal és úgy gondolom, hogy mindaz, amit elértem ebben a 40 esztendőben, azt nemcsak magamnak köszönhetem, hanem elsősorban Isten kegyelmének. Az én érdemem legfeljebb az, hogy együttműködtem az Isten kegyelmével és nem ástam el a talentumaimat.” – mondta a rektor. Beszéde végén a jelenlévők imáját kérte, hogy valamennyien megérjék a 70, 80 évet erőben, egészségben, Istennel és egymással való szeretetben.

07

Ternyák Csaba egri érsek örömét fejezte ki, hogy ezt a születésnapot, ami alapvetően családi ünnep, ebben a nagy családban, paptársakkal, növendékekkel, munkatársakkal együtt tartja a rektor. „Az egyházmegye püspökeként az Egri Főegyházmegye nevében szeretnék neked köszönetet mondani, hogy mindannyiunk számára világító fáklya és példa vagy, hogy a magad egyszerűségével és közvetlenségével saját életeden keresztül hitelesen közvetíted nekünk Isten üzenetét. A jó Isten adjon erőt, hogy sokáig tudd folytatni azt a szolgálatot.” – zárta személyes, meleg hangvételű köszöntőjét az érsek, majd egy arany tollat ajándékozott a 70 éves születésnapját ünneplő Dolhai Lajos rektornak.

05

Az ünnepség keretében az Érseki Papnevelő Intézet valamint az Egri Redemptoris Mater Missziós Szeminárium növendékei is köszöntötték a rektort.

09

 

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert